3D modeliranje

Več časa za 3D modeliranje

3D modeliranje

Povezovanje programov za 3D modeliranje in sistema ERP odpravi napake pri izdelavi kosovnic in naročanju materiala.

Vse več projektiranja se izvaja s pomočjo 3D modeliranja. Programska oprema za 3D modeliranje poleg inteligentnih modelov omogoča tudi pripravo spiska potrebnih materialov (BOM – bill of materials). 3D programi sicer ponujajo različne možnosti izvažanja podatkov o materialih, vendar večina uporabnikov spisek BOM natisne in ročno prepiše v ERP-sistem.

»Največji problem je poraba časa za ročno pregledovanje in prepisovanje pozicij v kosovnice, kjer zaradi človeškega faktorja lahko nastanejo velike napake. Kosovnica je namreč osnova za naročanje materiala, kar pomeni, da lahko nabava naroči napačne materiale in količin,« je izpostavil Tibor Zavrl, poslovni svetovalec v podjetju MIT informatika.

Ročno prepisovanje podatkov za materialne normative tako odpira veliko možnosti za napake, kontrole vnosa pa praktično ni oziroma je zelo zamudna.

Avtomatiziran uvoz podatkov BOM v sistem ERP

Kot je pojasnil Zavrl, je možno z digitalizacijo zagotoviti hiter in točen prenos podatkov iz 3D modela v sistem ERP. Večina programov za 3D modeliranje omogoča izvoz podatkov v datoteke CSV ali TXT. V izvozno datoteko BOM se namreč lahko vpišejo vse tiste šifre, ki se nato takoj uporabijo na kosovnicah, delovnih nalogih in materialnih nabavnih planih.

»V podjetju MIT smo razvili poseben vmesnik, ki uporabnikom omogoča samodejno izdelavo materialnih normativov iz teh datotek. Na tak način prenesemo v ERP sistem MIT Orkester celotno knjižico šifer oziroma artiklov za posamezen model,« je še povedal Zavrl.

Tako se konstruktorju ni treba ukvarjat s prepisovanjem in kontrolo podatkov, temveč se lahko bolj posveti modeliranju izdelkov.

Več informacij: tibor.zavrl@mit-ing.si


MIT informatika

Comments are closed.