DMS za urejeno dokumentacijo

DMS omogoča izvedbo procesa potrjevanja dokumentov v okviru ERP sistema. Postopek potrditve dokumenta se vrši na podlagi vnaprej določenih procesnih verig. Podpisnik lahko v sami fazi potrjevanja doda dodatne podpisnike, ki niso vnaprej določeni v procesni verigi. Potrjevanje je omogočeno za naslednje dokumente s tem, da se vsak tip dokumenta obravnava kot ločena opcija:
– interne naročilnice,
– prejeti računi,
– potni nalogi,
– obračun potnih stroškov.

Program pošilja preko e-maila uporabnikom seznam nepodpisanih dokumentov (pošiljanje seznama nepodpisanih dokumentov po e-mailu) skladno z nastavitvijo urnika (npr. enkrat dnevno).


DMS MIT dokumentni sistem za urejeno dokumentacijo