Warehouse worker using hand scanner in warehouse

Preproste rešitve za cenejše nabavljanje

Majhna in srednja podjetja se pri upravljanju nabave srečujejo s popolnoma enakimi izzivi, kot velika. To so upravljanje kakovosti oskrbe kupca, zagotavljanje prave količine zalog ter znižanje stroškov, prek katerega bi izpolnjevali tako zahteve kupcev kot lastnega poslovanja.

V podjetju Aberdeen Group, ki se ukvarja s poslovnimi raziskavami, so potrdili, da največje izzive podjetij pri nabavi predstavljajo stroški, negotovost pri povpraševanju in oskrbi, zahteve kupcev po hitrejši in bolj točni dobavi prilagojenih izdelkov ter naraščajoča kompleksnost globalnih oskrbnih verig.

Nabava danes predstavlja enega največjih virov finančnih prihrankov. Velja, da se vsak prihranjen evro pri nabavi prišteje k dobičku, kar se neposredno pozna v izkazu poslovnega izida. Seveda vsak pomisli najprej na zniževanje cen, kar je zagotovo ena od temeljnih nalog nabavne službe. Vendar gre za delovno intenziven in dolgotrajen proces, ki je odvisen od številnih faktorjev. Zato si raje poglejmo nekaj pristopov, s katerimi lahko v kratkem času znižate stroške nabavljanja, v nadaljevanju pa tudi nižje nabavne cene.

1. Brezpapirna nabava

S prehodom na brezpapirno podpisovanje nabavnih zahtevkov znižate stroške nabavnega postopka in pohitrite postopek od pojava nabavne zahteve do pošiljanja potrjenega naročila dobavitelju.

Boljši pregled nad poslanimi in planiranimi naročili oddelku financ poenostavlja obvladovanje denarnega toka in optimalno izvajanje procesov, kot so alokacija finančnih sredstev, kreditiranje, zakladništvo, načrtovanje plačil in podobno.

2. Brezpapirno poslovanje

Brezpapirno poslovanje prinese dodatne bonitete, saj lahko hitreje potrjujete račune in dobaviteljem račune predčasno poplačate. Veliko dobaviteljev za predčasno plačilo nudi dodatne popuste, mar ne?

3. Obvladovanje nabavnih pogodb

Vaši dobavitelji so najbolj srečni, če nabavljate vsaj toliko blaga, kolikor ste se dogovorili po pogodbi. V tem primeru imate za vsako dodatno naročilo ali nov posel trdno pogajalsko izhodišče, ki vam pomaga pri znižanju cene ali boljših nakupnih pogojih.

4. Upravljanje z zalogami

Obvladovanje zalog po različnih kriterijih, na primer ABC, signalne zaloge… lahko precej zmanjša kapital, ki je vezan v zaloge kakor tudi skladiščne kapacitete. V prvem primeru lahko podjetje sproščena denarna sredstva oplemeniti na druge načine ali jih vlaga v nove posle. Zmanjšanje potreb po skladiščnem prostoru lahko zniža stroške zunanjih storitev ali odpravi potrebe po povečevanju lastnih skladiščnih zmogljivosti.

MIT informatika: pametno upravljanje zalog

5. Dobava surovin v pravem času za nemoteno proizvodnjo

Zagotovite, da bo imela proizvodnja material pravočasno na delovnih centrih (JIT), kar pomeni tudi pravočasno ter količinsko in kakovostno ustrezno dobavo kupcu. Koliko bi prihranili, če ne bi plačevali pogodbenih kazni ali dajali dodatnih popustov zaradi zamud pri dobavi?

6. Obvladovanje ostankov

Vodenje ostankov materiala (dimenzijsko, po lokacijah…) lahko precej zmanjša število naročil, še posebej, ko gre za nabavo materiala, ki je na voljo v standardnih količinah (npr. najmanj ena paleta, en kontejner, minimalno številko kosov, …). Povečanje izrabe koristnega odpada ob tem neposredno zniža lastno ceno izdelkov, s čimer povečuje konkurenčnost in dobičkonosnost.

Predstavljenih je le nekaj rešitev, s katerimi v MIT informatiki proizvodnim podjetjem pomagamo pri optimizaciji nabave. In vsaka od njih ima občutne učinke na poslovno uspešnost ter zadovoljstvo kupcev in dobaviteljev. V kolikor tudi v vašem podjetju verjamete, da lahko z izboljšanjem procesov pri nabavi ustvarite dodano vrednost za podjetje, preverite, kako vaše nabavno poslovanje podpremo v podjetju MIT informatika – in to v povezavi z vašo proizvodnjo in prodajo.


Marjeta Povalej

Comments are closed.