MIT informatika_Poslovno poročanje v nabavi_freepik406_180x180

Kdaj izzivi nabave postanejo sladke skrbi?

Sodobna nabava se mora vsak trenutek prilagajati potrebam proizvodnje, nenehnim izboljšavam in razvoju novih produktov ter tržnim spremembam. Predstavlja strateško funkcijo, kjer mora odločanje temeljiti na zanesljivih podatkih.

Po navedbah svetovalne hiše Deloitte lahko vodje nabave največ prispevajo k dodajanju vrednosti z uporabo strategij, kot so znižanje skupnih stroškov ter povečanje konkurenčnosti. Da bi lahko izvajali te strategije, je treba vzpostaviti način, da v vsakem trenutku dostopamo do kakovostnih podatkov, ki se generirajo tekom nabavnega procesa znotraj sistema ERP. Predvsem gre za zmožnost analiziranja in vizualiziranja podatkov, na osnovi katerih se optimizira nabavni proces, obvladuje sodelovanje z dobavitelji, izvaja naložbe v oskrbo kupcev ter prilagaja poslovni model.

Kako do optimizirane nabave?

Z analizo potrošnje nabavna služba hitro ugotovi, kaj naroča, pri kom in za koga. Te informacije uporabi pri konsolidaciji naročil posameznemu dobavitelju, s čimer zniža stroške transporta in režijske stroške. Prek konsolidacije dobaviteljev za posamezno vrsto blaga ustvari boljša pogajalska izhodišča glede cene in drugih komercialnih pogojev ter lažje dosega standardno raven kakovosti dobavljenega blaga.

Konsolidacija dobaviteljev je sicer ob nepredvidljivih poslovnih razmerah, kot v primeru posledic pandemije, dvorezen meč. Vendar se lahko podjetje temu izogne z ustrezno parametrizacijo obravnave dobaviteljev, kar mu omogoča, da prek analitične rešitve prednostne dobavitelje določa glede na trenutna tveganja.

MIT informatika_Poslovno poročanje v nabavi_freepik406
MIT informatika: Poslovno poročanje v nabavi (foto: Freepik)

Dobri odnosi so ključni

V poslu še vedno največ štejejo dobri odnosi med partnerji. Vendar najboljši dobavitelji niso tisti, kjer se vaši nabavniki in njihovi komercialisti dobro razumejo, ampak tisti, ki podpirajo vašo poslovno strategijo in so sposobni slediti vašim zahtevam glede dobavnih rokov, kakovosti ter inovativnosti. S takšnimi dobavitelji namreč uspešno konkurirate na hitro spreminjajočem se in vedno bolj zahtevnem trgu.

Analitični sistem omogoča, da vsakega dobavitelja analiziramo natančno in pregledno v izbranem obdobju – pogodbe, naročila, dobavne roke, točnost dobav (časovno in količinsko), reklamacije, cene, popuste in plačilne pogoje roke, morebitna odstopanja med ponujeno in končno ceno… Zbrane informacije na enem mestu nam omogočajo razvrstitev dobaviteljev na prednostno listo na osnovi dejanske izvedbe dogovorjenih poslov.

Proizvodnja se prilagaja kupcu

Podjetja težijo k čimbolj vitki proizvodnji – oskrba v realnem času, neposredno na proizvodno linijo – ki pa se v stanju nestabilne oskrbe s surovinami in repromaterialom lahko hitro izkaže za coklo. Celo podjetja, kjer vodijo signalne ali minimalne zaloge, se znajdejo v situaciji, da proizvodnji ne morejo zagotoviti neprekinjenega dotoka materiala za tekoče delovne naloge.

Z analiziranjem zalog materiala in končnih izdelkov ter nabavnih potreb se takoj oceni tveganja pri oskrbi proizvodnje in ustrezno ukrepa. Podjetje postane bolj odzivno in pravočasno sproži povpraševanje pri novih dobaviteljih, vzpostavi nove oskrbnih poti ali pa se odloči za dvig zalog za kritične materiale. Na drugi strani lahko anomalije pri nabavi razrešuje s povečanjem zalog končnih izdelkov, pri čemer je tudi vse bolj pogost model sodelovanja z zunanjim ponudnikom logističnih storitev.

Dober sistem ERP je temelj nabavne analitike

V podjetju MIT informatika pri vzpostavitvi nabavne analitike povezujemo nabavne rešitve znotraj poslovnega informacijskega sistema MIT Orkester z rešitvijo za vizualizacijo podatkov Microsoft Power BI. Na tak način dosežemo popoln vpogled ter hitro razumljive in uporabne informacije za sprejemanje strateških in operativnih nabavnih odločitev.

Informacijski sistem MIT Orkester namreč združuje celovit nabor podatkov iz nabavnega procesa, od planiranja do spremljanja realizacije naročil, poleg tega pa nudi vse podatke iz proizvodnje, materialnega poslovanja, skladiščne logistike in odpreme kupcu. Ob vsem tem omogoča tesno povezovanje z informacijskimi rešitvami zunanjih ponudnikov logističnih storitev in samih dobaviteljev. Tako si podjetje oblikuje popolno sliko vpliva lastnega nabavnega procesa na oskrbo kupca ter nabavni proces ustrezno izboljšuje in prilagaja danim razmeram na trgu. Poleg oskrbe kupcev taka rešitev omogoča obvladovanje ključnih finančnih kazalnikov, kot so gibanje stroškov, likvidnost, obratni kapital in podobno.

Več informacij: Sabina Pšeničnik.


Marjeta Povalej

Comments are closed.