Zbiranje in predelava odpadkov

Učinkovito, pregledno, varno in zakonsko usklajeno poslovanje predelovalcev odpadkov.

V podjetju smo vodilni dobavitelj poslovnih programov v branži zbiranja in predelave odpadkov. Uresničujemo največje poslovne in procesne izzive pri pridobivanju sekundarnih surovin iz odpadkov, kot sta:

• obvladovanje in nadzor materialnega toka pri temeljnem procesu zbiranja in predelave odpadkov;
• zagotavljanje ažurnih, konsolidiranih in točnih podatkov za poslovno odločanje na vseh ravneh ter zakonsko poročanje.


Razvili smo vrsto nišnih rešitev in funkcionalnost, ki poenostavljajo poslovanje, znižujejo stroške in povečujejo operativno učinkovitost:

• vodenje evidenčni listov;
• prevzem materiala s tehtnicami in merilniki tekočin;
• drobni odkup;
• nadzor porabe glede na pogodbe;
• avtomatsko obračunavanje odvozov in deponiranja;
• avtomatsko izdelava poročil in prenašanje podatkov na ARSO;
• upravljanje odvozov;
• obvladovanje potnih nalogov.

20131211_MIT_Manager

Iz uporabe

„Poročevalski sistem Saop Proizvodnja je osnova za obvladovanje poslovne uspešnosti. Vanj namreč vnesemo poslovni načrt in spremljamo realizacijo ter odstopanja. Prej smo se ukvarjali s tem, da smo pridobivali podatke. Informacije so bile zastarele. Sedaj pa imamo več časa za analiziranje informacij, ki se generirajo samodejno. “
Natalija Kurnik, direktorica financ in ekonomike, Surovina d.o.o.Celovita informacijska podpora procesu zbiranja in predelave odpadkov

V informacijskem sistemu Saop Proizvodnja so zabeleženi vsi potrebni podatki in informacije, ki služijo za upravljanje osnovne dejavnosti zbiranja in predelave odpadkov – o partnerju, lokaciji odvoza, vrsti odpadka, klasifikacijske številke odpadkov za evidenčni list…

Sistem predelovalcem omogoča, da informatizirajo in poenostavijo celoten poslovni proces:

• podpora naročanju odvozov, vodenje evidenčnih listov, obvladovanje zbirnika dnevnih prevozov;
• prevzem odpadkov (tehtalni, prevzemni in evidenčni listi vključno z zbirnimi evidenčnimi listi), zapisi meritev radioaktivnosti, avtomatsko fakturiranje odvoza in deponiranja…;
• prevzem odpadnih tekočin, avtomatski zajem količin prek merilnega sistema in poenostavljeno mesečno obračunavanje odvozov in deponiranja na osnovi avtomatskih podatkov o odvozih in podatkov iz pogodb (artikli, cene, popusti…);
• preverjanje kakovosti odpadka in razvrščanje – vodenje storitvenih nalogov za razvrščanje, izdelovanje in upravljanje z asortirnimi listi za lokacijsko vodenje odpadkov na odlagalnih mestih (podpora označevanju ISO za nevarne odpadke);
• odvoz odpadkov iz skladišča po odlagalnih mestih na sežig ali za dokončno odlaganje – izdelava in vodenje dobavnic in evidenčnih listov za prevoz izven skladišča.

Reference

Že vrsto let nam poslovno informatiko zaupajo v podjetjih:

• Dinos
• Surovina
• Salomon
• Slopak
• Recikel
• Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik