YouTube kanal

Za boljši vpogled v delovanje ERP sistema Saop Proizvodnja in lažje razumevanje nekaterih modulov smo se odločili, da nekatere vsebine delimo z vami na YouTube kanalu. Skušali bomo pripraviti aktualne in zanimive vsebine ter preko kratkih videov pokazati navodila za delo s Saop Proizvodnja.

Naročite se na naš novi kanal in bodite na tekočem!


Projektna proizvodnja

Kakovost in cena sta med glavnimi motivi za projektno vodenje pri maloserijski in naročniški proizvodnji. Izkušnje kažejo, da so projektno usmerjena proizvodna podjetja lahko bolj prilagodljiva zahtevam kupcev ter se lažje in hitreje odzivajo na njihove želje.

Nabava - proces povpraševanja in naročanja

Podjetja povpraševanja različno oddajajo, zato imamo v ta namen v Saop Proizvodnja modul, ki olajša naročanje, predvsem podjetjem, kjer imajo svoja povpraševanja opredeljena z več kriteriji.

Monitoring proizvodnje - 3. del

V Saop Proizvodnja je monitoring proizvodnje dostopen v različnih delih programa proizvodnje in prilagojen potrebam različnih uporabnikov. V pregledu podatkov spremljanja proizvodnje je možno preveriti trenutne aktivne delavce v proizvodnji in beleženo delo delavcev za izbrano obdobje.

Monitoring proizvodnje - 2. del

Spremljanje proizvodnje na Vnosni maski proizvodnega terminala. Prikazuje evidentiranje časa dela delavcev in strojev v realnem času.

Monitoring proizvodnje - 1. del

Spremljanje proizvodnje: v pregledu potrjenih prodajnih naročil imajo prodajna naročila že izdelane vse pripadajoče dokumente, vključno z delovnimi nalogi za proizvodnjo, normativi in tehnološkimi postopki.

Vmesnik prodaje

Z namenom poenostavitve dela v podjetju smo pripravili Vmesnik prodaje – Poslovni dokumenti za prodajo in proizvodnjo. Vmesnik je namenjen zlasti uporabnikom, ki pokrivajo več področij v podjetju, od nabave, materialno blagovnega poslovanja do proizvodnje.

Nabava - naročanje

Lista za naročanje artiklov je seznam artiklov, ki ob dosegu signalne zaloge predlaga naročanje. V času do nove dobave artiklov se zaloga zmanjša do minimalne zaloge. Predlagana količina naročanja je vedno razlika med maksimalno in minimalno zalogo.

Tehnološka delovna mesta

Tehnološko delovno mesto je šifrant strojev, naprav, skupine strojev, delavnic ali delavcev. Vsebina podatkov tehnoloških delovnih mest je ločena na 4 podskupine: OSNOVNI, TEHNOLOŠKI, NASTAVITVE in POVEZAVE S CENIKI. Glede na izbrane podskupine je določen prikaz polj v pregledu šifranta.

Koledarji

Poleg posameznih koledarjev za posamezna tehnološka delovna mesta lahko definiramo tudi osnovni koledar oziroma koledar podjetja. V njem določimo praznike in lahko tudi čas kolektivnega dopusta. Osnovni koledar je nadrejen vsem ostalim koledarjem, v katere se preslikajo definirani dnevi.

Dnevi

Planiranje proizvodnje mora poleg osnovnih normativov upoštevati tudi delovne koledarje strojev, razpoložljivosti delavcev in gabarite strojev, ki so zapisani v šifrantu tehnoloških delovnih mest.