Gradbeništvo

Prilagojena poslovna rešitev za dobičkonosne gradbene projekte ter proizvodnjo gradbenega materiala in izdelkov.


Poslovni informacijski sistem Saop Proizvodnja podpira vse ključne segmente poslovanja podjetij iz gradbene panoge. Gradbenikom omogoča obvladovanje unikatnosti projektov, izzive razpršene proizvodnje ter različnosti podpornih procesov – od storitev do serijske proizvodnje. Na osnovi ažurnih informacij, hitre prilagodljivosti in odzivnosti gradbenim podjetjem zagotavlja izvajanje ene najbolj zahtevnih posebnosti gradbenih projektov – improvizacije na gradbiščih.

Temeljne funkcionalnosti Saop Proizvodnja za gradbeno dejavnost so:

• podpora finančnemu in materialnemu poslovanju, prodaji, nabavi in kadrovskemu vodenju;
• podpora vodenju projektov, nadgrajena s sistemom za poslovno obveščanje in projektnim portalom;
• sistem poročil za poslovno odločanje, ki temelji na sočasnem zajemu podatkov, prilagodljivih parametrih, usklajenih količinah in dinamičnih preračunih.

Saop Proizvodnja - digitalizirane rešitve v gradbeništvu
Saop Proizvodnja - digitalizirane rešitve v gradbeništvu

Iz prakse

»V podjetju, ki ponuja rešitev Saop Proizvodnja, so zelo fleksibilni in znajo prisluhniti našim potrebam. Kakovost njihove programske opreme je pomembna zaradi korektnega vodenja in točnosti obračunov. To je pomembno tako za vodje kot tudi za zaposlene in seveda za samo finančno-računovodsko službo, da na čim bolj enostaven in zanesljiv način pridobiva podatke za različne obračune in zaključna poročila.«
Roman Moškotevc, lastnik skupine Ahac (gradbena dejavnost: VOC, Ahac NG)


Nišne rešitve

V sklopu rešitve Saop Proizvodnja smo razvili širok nabor prilagojenih rešitev, ki rešujejo posebnosti gradbene dejavnosti:

• vodenje projektov – projektna realizacija, vodenje stroškov in dokumentacije po projektih (računi, pogodbe, nabavni nalogi…), dostop do projektne dokumentacije in informacij o uspešnosti projektov neposredno na gradbiščih;
• proizvodnja kamnitih agregatov in asfaltnih mešanic – tehtanje in vodenje evidenc po frakcijah, vodenje odpreme in vgradnje po projektih, avtomatsko obračunavanje materiala in prevoza;
• obvladovanje avto-strojnega parka – vodenje naročil za prevoze in mehanizacijo, načrtovanje prevozov in uporabe mehanizacije, stroškovno spremljanje vozil, bagrov in drugih delovnih strojev, obračun avto-strojnih storitev in trošarine ter podpro pri vzdrževanju avto-strojnega parka;
• prilagojen sistem za obračun plač in obvladovanje delovnega časa (gibljivi delovni čas, delo v težkih razmerah, čakanje oziroma pripravljenost na delo).