Kovinarska in strojna industrija

V podjetju Saop z rešitvami MIT nudimo celovite informacijske sisteme za podporo poslovanju in proizvodni dejavnosti proizvajalcev strojnih delov, strojev in specifičnih naprav ter podjetij, ki se ukvarjajo z razrezom materialov in krojenjem pločevine.

Posebnosti panoge

Optimizacija porabe materiala – material predstavlja najvišji strošek, zato ima izboljšanje izkoriščenosti materiala neposreden vpliv na poslovni rezultat. MIT  rešuje problem optimizacije razreza pločevine in profilov z rezilnimi listami, ki omogočajo različne dimenzijske vnose in avtomatski zapis v osnovne normative kosovnic. Rešitev je povezana s sistemom spremljanja proizvodnje, ki načrtovan razrez materiala optimalno razvrsti po kakovosti in dimenziji. Poleg tega rešitev omogoča evidenco porabe materialov ter dela stroja in delavca.

Obvladovanje izdelkov – vedno več različnih izdelkov povzroča težave pri doseganju končnih terminov. MIT podpira skupinska delovna mesta, prek katerih podjetje posamezna delovna mesta poveže v delovne enote. Na ravni enot nato načrtujejo tako kapacitete kot porabo in dobavo materiala. Enote se med seboj terminsko usklajujejo in večino problemov rešijo na svojem nivoju. Koristi takšne informacijske organiziranosti se kažejo v zmanjšanju pretočnih časov in znižanju zalog. Dobave materialov se izvajajo sukcesivno, na ravni projektov, pri čemer se plačila nabavljenih materialov porazdeljujejo terminsko.

MIT - poslovne rešitve za kovinarsko in strojno industrijo
MIT - poslovne rešitve za kovinarsko in strojno industrijo (foto: pixabay.com)
  • Več nivojski in variantni osnovni normativi
  • Delovni nalogi
  • Kalkulacije
  • Evidenca materialov
  • Nadzor in spremljanje proizvodnje na delovnem mestu