Poslovno načrtovanje

Informacijsko podprto poslovno načrtovanje z analizami doseženega za hiter odziv na spremembe pri poslovanju.

Vodstva zahtevajo vedno bolj natančne informacije o stanju poslovanja, načrtovanje pa je osnova za ugotavljanje uspešnosti. Ena največjih težav pri načrtovanju je zagotovo rast obsega podatkov, saj se načrtovanje vedno bolj drobi. Po drugi strani potrebuje vodstvo primerjalne podatke o doseženem praktično takoj.

Letni plani niso več nujno zlo, ampak koristen vodstveni pripomoček. Poleg načrta poslovnega izida podjetja so vedno bolj pogosti izvedbeni in grobi načrti prodaje, proizvodnje in nabave. Zaradi naraščajočih zahtev po informacijah za odločanje in vedno večje obsežnosti poslovnih načrtov priljubljeni Microsoft Excel kljub svoji prilagodljivosti enostavno ne zadošča več. Potrebna je sistemska rešitev za podporo planiranju.

Saop Proizvodnja - poslovno načrtovanje
Saop Proizvodnja - poslovno načrtovanje

Saop Proizvodnja celovito podpira vse ravni poslovnega načrtovanja:

  • pripravo poslovnih načrtov v več dimenzijah (partner, proizvod, delovno mesto, konto,…);
  • obvladovanje več dimenzijskih načrtov z vnosom podatkov po presekih (na primer vnos načrta prodaje po proizvodih samo za enega partnerja, ki ga program samodejno vključi v letni načrt);
  • načrtovanje večjega števila količin in vrednosti (teža, vrednost, cena, količina,…);
  • prenos podatkov iz poslovnega informacijskega sistema in drugih virov;
  • nizanje postopkov, ki potekajo ob pripravi načrtov v zaključene procesne celote in njihovo ponovno uporabo ob pripravi novih različic načrtov;
  • izdelavo matematičnih modelov trendnih analiz z drsečim povprečjem in eksponentno metodo glajenja;
  • preslikave med prodajnim, proizvodnim in nabavnim načrtom, uporabo linearnih preslikav ter preslikav s pomočjo kosovnic in tehnoloških postopkov;
  • primerjave načrtovanega in doseženega s prilagodljivimi OLAP analizami za nadzorovanje z vrha navzdol (vodstvo, kontroling,…).

Informacije za odločanje

Podpora načrtovanju v poslovnem sistemu Saop Proizvodnja načrtovalcem omogoča, da pridobijo čas za kakovostne vsebinske analize poslovanja. Namesto da zbirajo podatke, se lahko skozi celo leto ukvarjajo s primerjavami načrtov in doseženih rezultatov, predlagajo popravljalne ukrepe in po potrebi spreminjajo načrte. Pri tem so jim v pomoč na primer uvozi podatkov iz različnih sistemov in aplikacij, napovedna analitika ter izračuni sezonskih nihanj. Podjetje zaradi sprotnih in kakovostnejših informacij lahko pravočasno ukrepa v primeru odstopanj ter jih obrne v pozitiven rezultat.