Razvoj poslovnih rešitev po naročilu

V podjetju zagotavljamo hiter razvoj novih rešitev za podporo posebnostim poslovanja že v fazi uvedbe poslovnega informacijskega sistema kakor tudi dodatnih aplikacij za podporo nišnim dejavnostim.

Poslovni informacijski sistem Saop Proizvodnja učinkovito podpira standardne poslovne procese in je usklajen z veljavno zakonodajo. Poleg pred nastavljenih rešitev za različne proizvodne dejavnosti zagotavljamo rešitve, ki so razvite po meri naročnika.

V primeru, ko standardne rešitve ne zadoščajo poslovnim zahtevam naročnikov, predstavlja partner, ki ponuja tudi kakovosten in hiter razvoj poslovnih rešitev po naročilu, strateško prednost. Med naročniki takšnih rešitev so predvsem podjetja, kjer:

  • konkurenčnost temelji na inovativnem izvajanju poslovnih procesov;
  • želijo dvigniti produktivnost in kakovost izvajanja osnovne dejavnosti;
  • nabavna veriga (dobavitelji ali kupci) zahteva uporabo nestandardnih informacijskih orodij;
  • izvajajo stalne izboljšave in so poslovni procesi podvrženi nenehni optimizaciji;
  • digitalna preobrazba narekuje razširjanje in krepitev informacijske podpore na vseh segmentih in ravneh poslovanja.
Saop Proizvodnja: Razvoj poslovnih rešitev po naročilu
Saop Proizvodnja: Razvoj poslovnih rešitev po naročilu

Strokovno voden razvoj programske opreme

Pri razvoju programske opreme po naročilu zagotavljamo profesionalno vodenje projekta ter inženirski pristop, s katerim zajamemo vse vidike razvoja unikatne poslovne rešitve:

  • Poslovna analiza: Pri izvedbi poslovne analize skupaj s ključnimi uporabniki definiramo potrebe po informacijski pokritosti posebnih naročnikovih procesov s postopki v ERP sistemu in ugotovimo odstopanja.
  • Funkcionalna specifikacija: Za procese, za katere ugotovimo, da jih ni mogoče zadovoljivo informacijsko podpreti s prilagajanjem rešitve, izdelamo funkcionalno specifikacijo za novo programsko rešitev – bodisi manjšo programsko dodelavo ali za popolnoma nov programski modul.
  • Prototip rešitve: Po naročnikovi potrditvi zasnove rešitve jo razvijemo do faze, ko jo lahko skupaj z naročnikom preverimo in se po potrebi dogovorimo še za manjše prilagoditve.
  • Testiranje: Vsaka takšna rešitev se pretestira najprej v sistemu Saop Proizvodnja, potem pa še na testnem okolju naročnika na konkretnem poslovnem procesu preden se preda v uporabo v rednem delovnem okolju naročnika in vključi v sistem vzdrževanja.
  • Produkcija: Naročniku predamo popolnoma funkcionalno programsko opremo, kar zagotavlja kakovostno uporabniško izkušnjo in zadovoljstvo že od prvega dne uporabe v poslovanju.