BI za učinkovito poslovno poročanje

Vaš kompas v poslovnem svetu

Kot nadgradnjo ERP sistemu zagotavljamo sistem za poslovno obveščanje BI. S svojo prilagodljivostjo olajša reševanje analitičnih nalog strokovnjakom in vodilnim na njihovih poslovnih področjih ter vodstvu in jim omogoča interpretacijo informacij v njim prilagojeni obliki.

Danes so uspešna tista podjetja, ki so se sposobna kar najhitreje odzivati na stalne spremembe v poslovnem okolju. Za uspešno vodenje podjetja in sprejemanje pravih poslovnih odločitev potrebujete kakovostne, enostavno dostopne in pravočasne informacije, ki jih lahko pridobite z našim sistemom za podporo odločanju BI. Informacije za podporo odločanju morajo biti vodstvu dosegljive z nekaj kliki miške.

V transakcijskih sistemih je ogromna količina podatkov, vendar njihova oblika običajno ne zagotavlja uporabnikom ustrezne informacije, zato je potrebno podatke obdelati in predstaviti tako, da bodo pomagali pri sprejemanju odločitev. Ravno to pa je poslanstvo podjetja: zagotoviti vodstvu podjetja točne, popolne in pravočasne informacije za odločanje na pregleden in enostaven način.


BI_MIT

BI_MIT-4

Komu je BI namenjen?

Sistem BI je namenjen srednje velikim podjetjem, ki nimajo v ta namen posebej zaposlenih analitikov, potrebujejo pa sveže in relevantne informacije o svojem poslovanju in okolju. Informacije v poročilih je mogoče ovrednotiti in s tem povečati preglednost. Tako so slabe novice in negativne številke obarvane rdeče, dobri izidi pa zeleno.

Rešitve lahko pripravimo na treh ravneh, ki so prilagojene različnim tipom uporabnikov:

  • predpripravljena poročila so namenjena hitremu pregledu najvišjega vodstva,
  • poslovna poročila so namenjena vodjem oddelkov ter enot. Omogočajo izvajanje poizvedb, filtriranje, sumiranje, skratka preoblikovanje in urejanje informacij brez poglobljenih informacijskih in analitičnih znanj,
  • poslovni analitski sistem je namenjen analitikom, ki z uporabo specializiranih orodij iščejo vzročne povezave, prepoznavajo trende, oblikujejo napovedi in izvajajo poslovne simulacije.


BI_MIT-3pp
BI_MIT-2