Proizvodnja

Saop Proizvodnja združuje najboljše prakse iz proizvodnje ter zadnje digitalne tehnlologije

  • Na enem mestu pridobite celovit pregled nad izvajanjem in uspešnostjo posameznega posla: pred in pokalkulacije ter povezane informacije, dokumenti in postopki od malo in veleprodaje, nabave in proizvodnje do skladišča, logistike, kadrov in računovodstva.
  • Vgrajene tehnološke kompetence: enostavna priprava dobičkonosnih ponudb na osnovi avtomatske obdelave tehnoloških podatkov, normativov, planov, preračunavanja količin ter obračunskih algoritmov.
  • Avtomatsko generiranje proizvodne dokumentacije: vsa proizvodna dokumentacija se kreira samodejno ob potrditvi prodajne ponudbe, vključno z nabavnimi nalogi.
  • Natančno planiranje celotnega procesa: planiranje in terminiranje proizvodnje, planiranje skladiščenja in prevozov, obvladovanje plana že v fazi priprave ponudbe.
  • Popoln nadzor nad proizvodnim procesom in realizacijo: spremljanje proizvodnega procesa in izgotovljenosti naročil, povratne informacije za optimizacijo normativov in obračunskih algoritmov.
  • Minimalne zaloge in maksimalen izkoristek materiala: podpora za nabavo JIT, upravljanje z zalogami, vodenje odlagalnih mest in spremljanje ostankov.
MIT združuje najboljše prakse iz proizvodnje ter zadnje digitalne tehnologije
  • Upravljanje kakovosti za zadovoljne kupce: samodejno opozarjanje v primeru anomalij (zamude, kakovost, izmet…), sledljivost po materialih in izvedenih delih ter obvladovanje reklamacij.
  • Takojšnje informacije za vodenje in ukrepanje: vgrajene analitične zmožnosti za hitro pripravo poročil in pridobivanje celovite slike poslovanja.