Finance in računovodstvo

Avtomatizirani finančno računovodski postopki, napredne obdelave podatkov in stalna usklajenost z zakonodajo.

Saop Proizvodnja dviguje produktivnost in kakovost finančno-računovodski funkciji. Vzpostavi učinkovito in zanesljivo poslovanje, ki temelji na mednarodnih računovodskih standardih, tekočih zakonodajnih predpisih in najboljših praksah. Omogoča visoko učinkovitost pri nenehnem povečevanju delovnih obremenitev zaradi rasti poslovanja, spreminjajočih se zakonskih zahtev ter vedno večjih potreb po poročilih in analizah za poslovodstvo.

Finančno računovodske rešitve Saop Proizvodnja zagotavljajo:

  • standardizirane postopke z različnimi načini vnosov podatkov in izvajanja postopkov;
  • predpripravljeni postopki oziroma sheme za knjiženje;
  • avtomatska knjiženja s kontrolami ustreznosti podatkov;
  • zakonsko predpisane datoteke, obrazci in poročila.

Sistem omogoča prilagoditve finančno-računovodskih postopkov glede na način dela in organizacijo v podjetju ali na nivoju posameznega uporabnika. Na voljo je širok nabor vnaprej pripravljenih poročil, prek katerih učinkovito izvajate kontrolinške naloge. Finančne in knjigovodske analize se izdela v hipu s samodejnim računovodskim predračunavanjem, analiziranjem in nadziranjem.

Upravljanje odprtih postavk

Saop Proizvodnja omogoča celovito obvladovanje finančnega toka, s čimer zmanjšuje tveganja pri zagotavljanju oskrbe poslovanja.

Sistem ponuja popoln pregled nad odprtimi postavkami, terjatvami in obveznostmi. Med glavnimi zmožnostmi so:

  • vodenje odprtih postavk po starosti – za pripravo planov prilivov in odlivov;
  • strukturni pregled odprtih postavk (po stroškovnih mestih, projektih…);
  • spremljanje plana prilivov in odlivov po obdobjih.

S sistemom Saop Proizvodnja je možno natančno pregledovanje in obdelava odprtih postavk ter vršenje zanesljivega nadzora nad finančnim tokom. Z zmožnostmi za poročanje, filtriranje podatkov, barvanje na osnovi kriterijev ter izpisovanje pregledov poenostavlja postopke, kot so načrtovanje finančnega toka, obvladovanje rezervacij in plačil, odločanje glede nabav, zbiranje informacij za izterjavo ter pridobivanje podatkov za delo s kupci in dobavitelji.