Povezovanje poslovnih sistemov

S povezovanjem procesov, aplikacij, ljudi in partnerjev postavite temelje za avtomatizirano digitalno poslovanje.

Digitalizacija poslovanja ustvarja nove poslovne priložnosti. V podjetju dobite kakovostne storitve integracije poslovnega informacijskega sistema z rešitvami in storitvami drugih ponudnikov. Z integracijo poslovnih aplikacij ter informacijskih sistemom dosežete večkratne učinke:

  • zagotovite si optimalno rešitev za posamezen proces (načrtovanje in spremljanje proizvodnje, materialno poslovanje, saldakonti in glavna knjiga, skladišče in logistika…);
  • pohitrite uvajanje novih rešitev v poslovanje in povečate dobičkonosnost naložb;
  • izboljšate prilagodljivost in odzivnost na spremembe;
  • zmanjšate odvisnost od ponudnikov IKT rešitev in storitev.

Naše storitve povezovanja poslovnih sistemov vam omogočajo izboljšanje poslovne učinkovitosti prek hitrejše in enostavnejše uporabe sodobnih poslovnih, organizacijskih in tehnoloških pristopov. Preko povezovanja lokalnih sistemov in oblačnih storitev gradimo učinkovite digitalne poslovne rešitve :

  • brezpapirno poslovanje znotraj podjetja in v oskrbni verigi;
  • mobilno poslovanje pri prodaji in logistiki;
  • podatkovna analitika za odločanje in kontroling;
  • interaktivne informacije za sodelovanje v realnem času;
  • avtomatski zajem podatkov za optimizacijo proizvodnje, vzdrževanja, nabave in logistike (OEE).

Najboljše prakse poslovanja čakajo, da jih zgrabite! V kolikor razmišljate o izboljšavah obvladovanja vaših poslovnih in proizvodnih procesov, nemudoma stopite v stik z nami.

Saop Proizvodnja - povezovanje poslovnih sistemov
Saop Proizvodnja - povezovanje poslovnih sistemov