Lesna in pohištvena industrija

MIT zagotavlja prilagojene rešitve za podporo proizvajalcem pohištva ter drugim podjetjem iz lesne panoge. Podpira vse proizvodne korake od razreza hlodovine, izdelave decimiranega lesa do proizvodnje končnih pohištvenih izdelkov.

Posebnosti panoge

Variantno naročanje – MIT v lesno predelovalni industriji pokriva vsa področja poslovanja, zlasti pa se izkaže pri reševanju posebnosti, kot je variantno naročanje pohištvenih elementov. Model variantnega naročanja, ki je bil razvit v sklopu rešitve MIT, pohištveni proizvajalcem omogoča, da obvladujejo hitro rast števila novih artiklov, polizdelkov in kosovnic, ki so posledica širitve prodajnega programa oziroma različnih izpeljank osnovnega izdelka. Variantno naročanje je integrirano v informacijski sistem in omogoča povezavo z grafičnimi programi za izrisovanje pohištva. Podatki se iz grafičnih programov samodejno prenašajo v kosovnice, pri čemer MIT nadzira, ali je narisano kombinacijo sploh možno izdelati.

Vodenje polizdelkov in izdelkov – sistem bistveno poenostavlja vodenje razdrobljene proizvodnje prek prenašanja proizvodnih polizdelkov direktno na delovne naloge. Poleg tega ponuja podporo za paketno pakiranje in odpremljanje izdelkov.

Nadzor in sledljivost – v sistem so vgrajene zmožnosti za celostno spremljanje proizvodnje z različnimi sistemi beleženja podatkov, na primer prek črtne kode, magnetne kartice in RFID.MIT - lesna in pohištvena industrija
MIT - lesna in pohištvena industrija (Designed by pressfoto / Freepik)