Mobilne rešitve

Agilnost temelji na hitrosti, razpoložljivosti in prilagodljivosti

Neposreden zajem podatkov na mestu in v času izvedbe poslovnega dogodka, avtomatizirani postopki in vedno razpoložljive informacije narekujejo uporabo sodobnih mobilnih poslovnih pristopov, tehnologij in aplikativnih rešitev.

Doseganje agilnosti ter povečanje učinkovitosti je v veliki meri odvisno od poenostavitve podpornih procesov in administrativnih postopkov, ki morajo biti izvedljivi čim prej ter vedno in povsod.

Podjetjem, ki stremijo k optimizaciji poslovanja, nudimo prilagodljivo mobilno rešitev SMobile, s katero postopoma uvedejo mobilno poslovanje na različnih točkah poslovnega procesa.

Saop Proizvodnja - mobilne rešitve
Saop Proizvodnja - mobilne rešitve

Mobilni logistični procesi

Če hoče podjetje sprostiti kapital, vezan v zaloge surovin in repro materiala, potrebuje učinkovito materialno poslovanje, podprto s hitrimi in točnimi informacijami. Mobilno poslovanje vnaša v logistični proces vso potrebno interaktivnost in razpoložljivost za vitko oskrbo – bodisi lastne proizvodnje, bodisi kupcev.

Rešitev SMobile vzpostavi neprekinjen nadzor nad materialnim poslovanjem v skladiščih in proizvodnji, ne glede na to, kje in kdaj poteka poslovno-proizvodni proces:

  • mobilna izdelava logističnih dokumentov, kot so prevzemnice, izdajnice, odpremnice in dobavnice, omogoča hitrejše in poenostavljeno izvajanje procesov ter zajem podatkov na mestu nastanka, na primer na odpremi v skladišču;
  • brezpapirno delo v skladiščih (vhodno-izhodno skladišče, proizvodna logistika) – spremljanje zalog po mikrolokacijah, usmerjanje skladiščnih manipulantov glede na zasedenost odlagalnih mest, priprava in razporejanje komisonirnih nalogov v skladiščne terminale glede na načrtovanje odpreme, radijsko vodeno komisioniranje.
  • spremljanje trenutnega stanja zalog za menedžerje ter komercialno službo.

Agilni logistični proces, ki ga podjetje doseže z SMobile, poveča zadovoljstvo kupcev in dvigne produktivnost brez novih naložb v proizvodne zmogljivosti ter prispeva k izboljšanju likvidnosti.

Poslovanje na dlani – vedno in povsod

SMobile razširja mobilno poslovanje na čelo podjetja, za podporo pri vsakodnevnih odločitvah pri vodenju ter poslovanju s partnerji:

  • ključni pokazatelji poslovanja in poročila na osnovi podatkov iz osrednjega informacijskega sistema na osebnih mobilnih napravah;
  • neposreden vnos prodajnih naročil pri strankah in takojšnji podatki o izvajanju naročil;
  • celovite informacije in dokumentacija o poslovanju s kupci in dobavitelji.

Z rešitvijo SMobile mobilni zaposleni pridobijo stalen dostop do prilagojenih informacij, ki so ključnega pomena za njihovo uspešnost.