Monitoring proizvodnje

Monitoring zagotavlja podatke za učinkovito proizvodnjo

V podjetju smo prenovili informacijsko rešitev Saop Proizvodnja za monitoring proizvodnje, ki zagotavlja spremljanje dogajanja v proizvodnji neodvisno od uporabljene naprave.

Rešitev omogoča vnos podatkov o zaključenosti posameznih operacij neposredno na delovnem centru ali posameznem stroju, bodisi prek ročnega vnašanja bodisi prek samodejnega zajema prek vgrajenih senzorjev (IoT). Podatki se samodejno prenesejo v plan, kar planerju omogoča, da v primeru anomalij ustrezno ukrepa, na primer prerazporedi operacije glede na prioritete. Monitoring zagotavlja kakovostne informacije tudi drugim uporabnikom, na primer za pripravo vodstvenih poročil, tehnologiji o izvajanju normativov in prodaji o realizaciji naročil kupcev.

Monitoring: Vhodna maska - vnos dela
Monitoring Saop Proizvodnja: Vhodna maska - vnos dela

Rešitev za monitoring proizvodnje prinaša vrsto poslovnih koristi

  1. Zagotavlja vpogled v dogajanje v proizvodnji v realnem času, kar planski službi omogoča kakovostnejše razporejanje delovnih nalogov in posameznih operacij.
  2. Poročila za proizvodnjo, na primer o zaključkih operacij, omogočajo pravočasno pripravo tehnologije za novo operacijo oziroma delovni nalog ter s tem še dodatno poveča razpoložljivost proizvodnih kapacitet.
  3. Informacije o realnem poteku dela omogočajo izboljšave tehnoloških postopkov.
  4. Podatke o realiziranem času in proizvedenih količinah samodejno preračunava glede na proizvodne normative (kosovnice, recepture, tehnološki postopki, operacije) in tako omogoča spremljanje kazalnikov uspešnosti proizvodnje.
  5. Realne podatke o uspešnosti posameznih zaposlenih za potrebe organizacije dela in nagrajevanja.
  6. Zagotavlja transparente podatke o opravljenem delu in izdelkih, kar poenostavi, pohitri in poveča natančnost sprotnih kalkulacij in pokalkulacij.
  7. Prek vnašanja podatkov o kakovosti in zastojih podjetje lažje obvladuje razloge za anomalije v proizvodnem procesu.
  8. Točni in pravočasni podatki vodstvu omogočajo ukrepanje v primeru anomalij, na primer uvedbo dodatne izmene v primeru zamude ali predaje v kooperacijo;
  9. Prodaja ima na voljo točne podatke o izvajanju naročil in razpoložljivih kapacitetah za kakovostno delo s kupci.
  10. Podatki so zajeti transparentno in zato bolj kredibilni, tako za vodenje in delo s kadri kot tudi za komunikacijo med različnimi službami.
Monitoring Saop Proizvodnja: Vhodna maska
Monitoring Saop Proizvodnja: Vhodna maska

Visoka dodana vrednost

Podatki, pridobljeni z monitoringom proizvodnje, prinašajo torej visoko dodano vrednost. V prvi vrsti omogočajo natančnejše planiranje same proizvodnje, po drugi strani pa izboljšajo tudi upravljanje podpornih procesov od interne logistike do vzdrževanja. Sinergija z obvladovanjem tehnoloških postopkov navsezadnje prispeva k izboljšanju kazalnika OEE ter posledično k večji uspešnosti podjetja. Ne smemo prezreti tudi njihove vodstvene in prodajne vrednosti, ki le še dodajata koristi za čim hitrejšo vpeljavo monitoringa v proizvodnjo.


Na našem Youtube kanalu si lahko ogledate nekaj podrobnosti iz rešitve za monitoring proizvodnje