Businessman making presentation with his colleagues and business strategy digital layer effect at the office as concept.

Učinkovito planiranje proizvodnje je osnova poslovne uspešnosti

Izplen proizvodnje je v podjetjih z ročnim planiranjem bistveno nižji kot v podjetjih, kjer pri planiranju uporabljajo dovršene informacijske rešitve.

Proizvodna podjetja se soočajo z vse ostrejšimi zahtevami, ki jim narekujejo hiter odziv, kratke pretočne čase in nenehno optimizacijo stroškov. Krepi se konkurenca, pobudo prevzemajo kupci, kar se kaže v vse krajših dobavnih rokih, drobljenju naročil, zmanjševanju serij in prilagajanju izdelkov. Na trgu se odvijajo hitre spremembe, tako v samem povpraševanju kot pri načinu prodaje in delovanju poslovnih modelov. Digitalizacija vse skupaj le še pospešuje, kar zahteva optimizacijo in informacijsko obvladovanje prav vseh procesov, ki so povezani z zagotavljanjem oskrbe kupca v pravem času, ob ustrezni kakovosti in ceni.

Zakaj planirati ni več vprašanje

Proizvodno podjetje danes enostavno ne more obstati, če svoje osnovne dejavnosti ne planira. Vsako torej na nek način že planira svojo proizvodnjo, večinoma ročno, z uporabo preglednic v Excelu ali z aplikacijami v Accessu. Vendar se mnoga ob rasti poslovanja prej ali slej začnejo ubadati z nedoseganjem dogovorjenih rokov dobave, predolgimi pretočnimi časi in neustreznimi zalogami, ki so bodisi previsoke in kapitalsko obremenjujejo podjetje, bodisi prenizke, kar povzroča zastoje ali nekonkurenčne dobavne roke. Probleme največkrat rešujejo z novimi naložbami v proizvodne zmogljivosti, ljudi in prostore, vendar kljub temu ne dosežejo ciljne učinkovitosti, ne zmanjšajo zalog in ne odpravijo zamud.

MIT informatika: Boljši plan, večji izplen - vizualno planiranje
MIT informatika: Boljši plan, večji izplen - vizualno planiranje

Ročno planiranje ni več sprejemljivo

Zaradi rasti poslovanja, večje kompleksnosti izdelkov in že omenjenega drobljenja naročil je podatkov in dogodkov enostavno preveč, da bi še lahko bili z ročnim planiranjem vsaj pogojno uspešni. Ne le, da se kljub novim naložbam v proizvodne zmogljivosti problemi z zamudami ne odpravijo. Dejanska zmogljivost proizvodnje niti slučajno ne dosega nazivne zmogljivosti. Podjetja zaradi slabega vpogleda v delovanje proizvodnje uporabljajo razmeroma velike varnostne faktorje, zato tehnologi za posamezne operacije določajo preveč časa. Tako že v osnovi naredijo bistveno manj, kot bi lahko. Po drugi strani nimajo pravočasnih informacij o napakah in zastojih, da bi lahko ukrepali in tako še vedno uresničili dobavni rok; kaj šele, da bi se zastoje analiziralo in sprejelo ustrezne korektivne ukrepe – pri tehnologiji, organizaciji in kadrih.

Digitalizacija planiranja poveča uspešnost podjetja

Vsekakor je največji izzivi proizvodnega podjetja, kako povečati pretok skozi proizvodnjo z enakim obsegom virov, torej z istimi stroji, ljudmi in v istih prostorih. Ena od najbolj dobičkonosnih rešitev je prav digitalizacija planiranja. Kot kažejo izkušnje uporabnikov proizvodnih rešitev MIT informatika, se z digitalizacijo planiranja in uvajanjem sodobnih konceptov poveča zmogljivost proizvodnje tudi do 30 odstotkov!

V osnovi gre za to, da se planiranje izvaja na osnovi podatkov in informacij v tehnoloških, tehničnih in poslovnih procesih lahko pa vključuje tudi podatke iz oskrbne verige.

V podjetju MIT informatika se planiranja lotevamo več plastno. Posamezne rešitve vam bomo podrobneje predstavili v naslednjih mesečnih novicah, zato jih skrbno spremljajte. Objavili jih bomo tudi na našem blogu.

– Uporaba tehnoloških podatkov pri planiranju (planiranje na osnovi normativov – operacije tehnoloških postopkov ter delovnih koledarjev in karakteristik tehnoloških delovnih mest (delavnica, linija, stroj, delavec, skupina strojev).

– Obvladovanje zalog in nabave za zagotavljanje pravočasne dobave materiala na proizvodno linijo (JIT).

– Monitoring proizvodnje za interaktivno spremljanje podatkov o dokončanosti postopkov, faz in delovnih nalogov ter obvladovanje prekinitev proizvodnje.

– Vodenje vzdrževanja (planiranje preventivnega vzdrževanja).

– Izboljšave ključnih parametrov, ki vplivajo na planiranje (OEE, upravljanje z dobavitelji, obvladovanje kakovosti…).

Rešitve za planiranje, ki jih ponuja MIT informatika, so že pripravljene za uporabo najsodobnejših informacijskih pristopov, od IoT (Internet of Things) do uporabe AI (artificial intelligence) pri optimiranju delovnih nalogov in operacij. Poleg tega poenostavljajo delo s podatki, od avtomatizacije zajema podatkov prek integracije z ostalimi procesi, vključno z informacijskimi sistemi dobaviteljev, do vizualizacije plana. Slednje omogoča različnim službam, na primer planski, tehnološki, vzdrževalni, prodajni in nabavni, enostaven in razumljiv vpogled v načrtovano in dejansko delovanje proizvodnje, na osnovi katerega lažje sprejemajo usklajene odločitve, ki prispevajo k uresničevanju zavez kupcem, k večji pretočnosti in nižjim stroškom proizvodnje.

Za podrobnejše informacije o dobrih praksah planiranja še naprej spremljajte blog podjetja MIT informatika. Lahko pa stopite v stik z nami in se dogovorite za predstavitev (Sabina Pšeničnik, tel.: 04 281 31 03, e-pošta: sabina.psenicnik@mit-ing.si).


Marjeta Povalej

Comments are closed.