MIT informatika: sodobna logistika je pametna, mobilna in povezana

Sodobna logistika je pametna, mobilna in povezana

Sodobna logistika je pametna, mobilna in povezana

Nove digitalne rešitve logistiko spreminjajo v prožno, odzivno in hitro storitev, s katero podjetje čim bolj učinkovito uresničuje pričakovanja kupcev, tako glede kakovosti in cene kot tudi natančnosti dobave.

Logistika predstavlja enega temeljnih procesov, v katerem pa imajo proizvodna podjetja v splošnem še prostora za izboljšave. Že v zmanjšanju zalog se skrivajo ogromni finančni učinki, še večjo vrednost pa hranijo neučinkoviti in napakam podvrženi logistični procesi.

Obvladovanje logistike v proizvodnih podjetjih pomeni mnogo več, kot samo dostavo izdelkov kupcem. Gre za obvladovanje celotnega toka surovin, repro materiala in trgovskih izdelkov od dobavitelja do proizvodnje in dostave kupcu. Zato mora sodoben logistični sistem podjetju po eni strani omogočati osrednje in celovito obvladovanje njegovega deleža v oskrbni verigi, po drugi strani pa transparentno delovanje za ostale partnerje, tako dobavitelje kot kupce.

Logistične rešitve, ki delujejo znotraj poslovno-proizvodnega informacijskega sistema MIT Orkester, uglašujejo delovne postopke od prodaje in nabave do proizvodnje, skladiščenja in odpreme. Tako je v proizvodnji vedno na voljo kakovosten material za izpolnjevanje naročil, kupci pa dobijo pravo količino izdelkov v pravem času.

factory-1137992_1920
MIT informatika: sodobna logistika je pametna, mobilna in povezana

Popoln nabor zmožnosti za učinkovito interno logistiko

Logistični podsistem v MIT Orkester združuje sodobna informacijska orodja, procese ter organizacijske pristope. Ob tem so uporabnikom na voljo številne dobre prakse podjetij iz proizvodne panoge, ki so s temi rešitvami že dvignila poslovanje na višjo raven učinkovitosti.

MIT informatika pomaga pri izboljšavah naslednjih logističnih gradnikov:

 • upravljanje zaloge po mikrolokacijah (signalne zaloge, FIFO …);
 • kosovno vodenje zalog ter vodenje zalog po alternativnih enotah mere za nabavljeni material ali artikle;
 • vodenje ostankov po dimenzijah ali drugih enotah mere;
 • brezžično komisioniranje – usmerjanje skladiščnih manipulantov k ustreznim odlagalnim mestom glede na načrtovano odpremo;
 • sledljivost izdelkom in materialom po šaržah ali serijskih številkah, pri čemer je zagotovljena sledljivost skozi celoten proces, od vhoda v podjetje do končnega kupca;
 • načrtovanje in razporejanje prevozov h kupcem oziroma od dobaviteljev;
 • obvladovanje materiala pri prodaji, nabavi, v proizvodnji in skladišču z uporabo mobilnih rešitev.

Inteligentno skladišče zmanjša stroške materiala

MIT Orkester nadgrajuje spremljanje zalog po odlagalnih mestih z uporabo različnih rešitev za označevanje (črtne in QR-kode, RFID…) in mobilnimi napravami za takojšen zajem podatkov. Takšna rešitev v osnovi odpravi možnosti za napake pri odbiranju in odpremi, hkrati pa omogoča skladiščnim manipulantom hitrejše delo. V sistemu je možno nastaviti lastnosti odlagalnih mest, na primer nosilnost in dimenzije. S tem se zmanjša možnost napak pri prejemu artiklov na zalogo in hkrati zagotavlja, da so vsa odlagalna mesta maksimalno zapolnjena. Sistem skladiščnika vodi na prvo prosto odlagalno mesto, ki ustreza artiklu, ki ga prevzema na zalogo. Pri odbiranju sistem vodi skladiščnika do odlagalnih mest po najkrajši poti, kar bistveno skrajša čas odpreme.

Podjetje MIT v svoje logistične rešitve vključuje optimizacijo skladiščnih mest, odprem in drugih postopkov z uporabo storitev umetne inteligence IBM Watson. Optimizacijo dopolnjuje še avtomatizacija poslovanja s partnerji prek elektronke izmenjave logističnih dokumentov.

Izvajanje logističnih procesov vedno in povsod

MIT-ova mobilna rešitev vnaša v logistični proces interaktivnost, dostopnost podatkov ter razpoložljivost sistema, ki so potrebne za čim bolj vitko oskrbo proizvodnje in kupcev. Temeljna naloga je vzpostavitev neprekinjenega nadzora nad materialnim poslovanjem v skladiščih in proizvodnji, ne glede kje in kdaj poteka poslovno-proizvodni proces. To zagotavlja z naslednjimi zmožnostmi:

 • hitrejše in poenostavljeno izvajanjem delovnih postopkov;
 • mobilna izdelava logističnih dokumentov, kot so prevzemnice, izdajnice, odpremnice in dobavnice;
 • zajem podatkov na mestu in v trenutku nastanka, na primer na odpremi v skladišču;
 • brezpapirno delo v skladiščih (vhodno-izhodno skladišče, proizvodna logistika) – spremljanje zalog po mikrolokacijah, usmerjanje skladiščnih manipulantov glede na zasedenost odlagalnih mest, priprava in razporejanje komisionirnih nalogov na skladiščne terminale glede na plan odpreme, radijsko vodeno komisioniranje;
 • spremljanje trenutnega stanja zalog za menedžerje ter komercialno službo.

Povezovanje z zunanjimi izvajalci logističnih storitev 

MIT informatika v svojih logističnih rešitvah uporabnikom omogoča optimizacijo procesa prek uporabe storitev zunanjih logistov. Tesna integracija z zunanjimi skladiščno-logističnimi sistemi zagotavlja, da se procesi izvajajo brez prekinitev, enako kot če bi potekali interno.

Nekaj primerov povezave z zunanjimi logističnimi storitvami:

Založba Rokus Klett-> 40 manj reklamacij ob 25 % povecanju števila odprem

Steklarna Hrastnik -> Posodobitev logistično informacijskega sistema za še bolj zadovoljne kupce

Integracija s proizvodno logistiko za neprekinjen materialni tok

Za uspešnost proizvodnih podjetij je vitalnega pomena, kako obvladujejo materialni tok. MIT v svojih rešitvah povezuje proizvodno logistiko z logističnim sistemom, ki vključuje tako skladišče surovin oziroma repro materiala kot skladišče gotovih izdelkov. Tako vzpostavlja neprekinjeno sledljivost materialnemu toku, od vhoda v podjetje do odpreme. S tem izboljšuje oskrbo proizvodnje in pomaga pri doseganju visoke učinkovitosti (OEE) ter dviguje kakovost.

Mobilno delo v skladišču ima lahko več pozitivnih učinkov

Uvedba mobilnega dela v skladišče odpravi probleme, ki se pojavljajo zaradi papirnih dokumentov in ročnega vnašanja podatkov v skladišču, na primer: zamude pri dobavi, napake pri odpremi ter pomanjkljiva sledljivost izdelkov. Z uvedbo MITove mobilne logistične rešitve podjetje podpre označevanje izdelkov ter procese v skladišču gotovih izdelkov in trgovskega blaga. Prek uporabe mobilnih terminalov poenostavi skladiščne manipulacije, zagotovi ažurne podatke v poslovnem informacijskem sistemu ter odpravi podvajanje dela.

Glavne koristi:

 • Celoten proces poteka bistveno hitreje, saj ni več treba pisati listkov za označevanje in ročno vnašati podatkov.
 • Z odpravo mrtvih časov se doseže neposredne prihranke časa.
 • Poenostavljeni postopki skrajšajo odpremo ob največjih obremenitvah.
 • Zaradi kakovostnejšega procesa se zmanjša število reklamacij in zamud pri dobavi.
 • Boljša skrb za stranke: informacije o prihodu izdelkov iz proizvodnje so takoj na voljo tudi drugim službam – na primer prodaji, ki lahko vidi, kaj je bilo proizvedeno in kaj je v skladišču, na odpremni listi.

Marjeta Povalej

Comments are closed.