ERP sistem MIT: Logistični informacijski sistem - Visokoregalna skladišča

Posodobitev logistično informacijskega sistema za še bolj zadovoljne kupce

Steklarna Hrastnik je z računalniško nadgradnjo skladiščnega poslovanja za gotove izdelke, tako na matični lokaciji, kot tudi v najetem skladišču, še izboljšala obvladovanje odprem in pridobila še hitrejše podatke o zalogah na vpogled.

V Steklarni Hrastnik, kjer se dnevno odpremi okrog 600 palet, so podatke za skladiščenje in odpremo zunanjemu pogodbenemu izvajalcu posredovali z večkratnimi delnimi izpisi. Zaradi možnosti napak, ki bi se zato lahko dogajale pri odpremi, je obstajala možnost reklamacij kupcev.

»V Steklarni Hrastnik se zavedamo, da je za zadovoljstvo kupcev poleg sodobno oblikovanih in prilagojenih izdelkov treba zagotavljati sodoben logistično informacijski sistem, s takojšnjimi, ažuriranimi podatki na vpogled,« je povedal Franc Humek, vodja nabave in logistike v Steklarni Hrastnik.

ERP sistem MIT: Logistični informacijski sistem - Visokoregalna skladišča
ERP sistem MIT: Logistični informacijski sistem - Visokoregalna skladišča

Da bi odpravili možnost za napake in hkrati povečali učinkovitost, so povezali svoj poslovni informacijski sistem MIT Orkester s skladiščnim sistemom v najetem skladišču. Vzpostavili so tudi avtomatizirano posredovanje podatkov za napovedovanje palet za odpremo in dodelavo, hkrati pa so v MIT Orkestru pridobili osrednji vpogled v zaloge po paletnih mestih ter na posameznem nalogu za odpremo.

»V sodelovanju z MIT-om smo izboljšali obvladovanje zalog in odpreme, ki se izvaja pri pogodbenem partnerju. Večja učinkovitost in kakovost procesa dodatno prispeva k povečanju dodane vrednosti in donosnosti podjetja ter seveda samemu imidžu podjetja,« je še dejal Humek.

Z integracijo so vzpostavili neprekinjen proces vse do odpreme blaga iz skladišča. Tako so zunanjemu izvajalcu zagotovili takojšnje, sprotne podatke za odpremo, sami pa so zmanjšali obseg tako imenovanega »ročnega« dela ter pridobili enostaven in hitrejši »on line« pregled nad zalogami v zunanjem skladišču ter nad odpremo.


MIT informatika

Comments are closed.