MIT informatika - vodenje projektov

Projektna proizvodnja se ne sme utapljati v administraciji

Razvoj izdelkov, v skladu z zahtevami in željami kupcev, ter naraščajoča kompleksnost vse bolj spodbujajo podjetja k projektno vodeni proizvodnji.

Kakovost in cena sta med glavnimi motivi za projektno vodenje pri maloserijski in naročniški proizvodnji. Izkušnje kažejo, da so projektno usmerjena proizvodna podjetja lahko bolj prilagodljiva zahtevam kupcev ter se lažje in hitreje odzivajo na njihove želje, še posebej v primeru kompleksnejših izdelkov. To so lastnosti, ki jih kupci danes ob vse večji individualizaciji izdelkov najbolj iščejo, kar pomeni, da se z izboljšavami pri projektnem vodenju proizvodnje neposredno vlaga v konkurenčnost.

Za svoje proizvodne projekte si podjetja želijo čim bolj enostavnega pa vendar natančnega spremljanja stroškov, porabe časa in vseh drugih virov, skozi vse projektne faze – pravzaprav že od ponudbe naprej. Pri tem največkrat uporabljajo različne informacijske rešitve, kar na koncu botruje pomanjkljivi preglednosti projektnega portfelja ter s tem nedoseganju projektnih ciljev, od manjšega RVC-ja do zamud pri dobavi.

MIT informatika - vodenje projektov
MIT informatika - vodenje projektov (foto: Pixabay)

Kaj spremljati pri projektih?

Samo projektno vodenje je v največji meri odvisno od uporabljene metodologije, vendar si podjetje lahko samo določi in standardizira proces priprave, izvajanja in spremljanja uspešnosti projekta. Čeprav je vsak projekt glede načina izvedbe pravzaprav enkraten in neponovljiv, imajo vsi enake glavne lastnosti:

 • točno določen začetek in konec;
 • končni cilj je opredeljen s končnim produktom, rokom izdelave in stroški;
 • sestavljajo ga aktivnosti, ki omogočajo napredovanje projekta;
 • vključuje več deležnikov in različnih poslovnih virov.

Manjša in srednja proizvodna podjetja, ki želijo agilno odgovarjati na zahteve kupcev, morajo najti pravo razmerje med kompleksnostjo priprave proizvodnega projekta in izvajanjem. Čeprav velja, da se z vložkom časa v pripravo projekta pridobi pri izvajanju, največkrat ni niti časa niti človeških virov za izdelavo podrobnih projektnih načrtov.

MIT informatika_projektno_vodenje
MIT informatika: Projektno vodenje

Podjetja potrebujejo enostavne, vendar učinkovite rešitve

Za ilustracijo učinkovitega vodenja proizvodnih projektov si oglejmo nekatere glavne zmožnosti poslovnega informacijskega sistema MIT Orkester. Ta omogoča popoln pregled nad projekti na enem mestu z uporabo enotnega informacijskega orodja. Tako pri vodenju projektov ni več treba uporabljati posebnih programov za vodenje projektov, sestavljati in izpolnjevati preglednic v Excelu, voditi dokumentov v zunanjem dokumentnem sistemu, zbirati in prepisovati podatkov z delovnih listov ter naročati poročil iz finančno-računovodske in nabavne službe.

Kako torej MIT Orkester prispeva k ureditvi vašega portfelja projektov v proizvodnji:

 • enostaven vnos projekta z osnovnimi meta podatki;
 • vodenje celotne projektne dokumentacije na enem mestu, od ponudbe do prevzemnega zapisnika;
 • hitra priprava predkalkulacij, vmesnih kalkulacij in pokalkulacij;
 • avtomatično spremljanje RVC projekta, glede na porabljen material, delovni čas ter prejete in izdane račune;
 • vizualizacija projekta in vseh povezanih aktivnosti, vse do posameznih operacij na strojih in montaže;
 • samodejen zajem podatkov iz proizvodnje o izvajanju aktivnosti na projektu;
 • vizualizacija plana in realizacije nabave ter obvladovanje nabave JIT;
 • spremljanje izvajanja montažnih storitev na terenu.

S takšnimi informacijami na enem mestu se izboljša komunikacija in uskladijo vsi deležniki, zato so posamezne naloge in projektne faze zaključene pravočasno in seveda v predvidenih finančnih okvirih. Poleg tega se anomalije hitro odkrijejo, kar zagotavlja pravočasen in pravilen odziv pri vseh povezanih projektnih dejavnostih. Zaradi enostavnosti rešitve jo zaposleni hitro prevzamejo, kar prispeva k standardizaciji spremljanja in večji urejenosti proizvodnih projektov.

Projektna proizvodnja


Sabina Pšeničnik

Comments are closed.