Priprava poslovnih načrtov naj ne bo izguba časa

Priprava poslovnih načrtov naj ne bo izguba časa

Če se hočete resno lotiti upravljanja podjetja, je čas za poslovno načrtovanje v MIT Orkestru.

Se tudi vam zdi priprava poslovnih načrtov izguba časa? Seveda je, če z njim ne veste kaj početi. Če imate raje poslovanje iz dneva v dan, res ne rabite poslovnega načrta. Vendar ali se kdaj proti koncu leta sprašujete, zakaj ni vse šlo skozi leto, kot ste pričakovali. Saj rezultat je lahko pozitiven ampak spet ni tako dober, da bi vam vlival samozavest in polnil z energijo.

Zakaj sploh pripravljamo poslovni načrt? Seveda ne zato, da bi lahko mahali z njim pred bankirji, ko potrebujemo kredit za financiranje nove naložbe oziroma materiala za veliko naročilo, ali da bi kandidirali na kakšnem razpisu za razvojna sredstva. Podjetja s poslovnim načrtom zavestno usmerjajo delovanje vseh zaposlenih k skupnim ciljem.

5 razlogov za pripravo poslovnih načrtov

Sami lahko najdete svoj razlog za izdelavo poslovnega načrta, v splošnem pa ga podjetja delajo zato, da obvladujejo svojo dejavnost in krmarijo skozi različne poslovne situacije. Marsikdaj poslovni načrt podjetje reši pred težavami, pa ne zato, ker v njem piše, kaj želimo doseči, ampak ker se z njim pripravimo tudi na črne scenarije:

 1. Načrtovanje prihodnosti: poslovni načrti so orodje za učinkovito upravljanje podjetja. Z njimi zapišemo svoje ideje na papir in jih predstavimo lastnikom, zaposlenim in investitorjem;
 2. Podpora rasti in financiranju: podjetja za širitev vedno potrebujejo sredstva, ki jih večinoma ne morejo pridobiti iz prostih denarnih tokov, temveč si morajo poiskati zunanje finančne vire. Vlagatelji in banke si vedno ogledajo izkaze poslovnega izida in poslovne načrte.
 3. Usmerjevanje delovanja: podjetje v poslovnem načrtu oceni prihodnje priložnosti in določi izvedbene aktivnosti. Z zapisanimi usmeritvami postane smer delovanja znana in vsi zaposleni lahko usmerijo vse svoje sile v isto smer. V načrtu so zapisani časovni mejniki, s katerimi lahko sproti preverjamo uspešnost delovanja.
 4. Upravljanje denarnega toka: skrbno upravljanje denarnega toka je temeljna zahteva pri poslovanju podjetij. Mnogo podjetij ne propade zato, ker so ne dobičkonosna, ampak ker postanejo insolventna. Za »startupe« je poleg denarnega toka pomemben tudi trenutek, ko se prihodki izenačijo s stroški in poslovanje postane dobičkonosno. Denarni tok pa postane spet pomemben, ko se podjetje zadolži in mora vračati posojila.
 5. Strateški vstop in izstop: na osnovi poslovnih načrtov se lastniki tudi odločijo o nakupu ali prodaji svojega lastniškega deleža v podjetju.

Kaj mora biti v poslovnem načrtu

Dobri poslovni načrti morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

 • podani naj bi bili pisno,
 • morajo biti merljivi,
 • imeti morajo določen čas poteka in rok uresničitve,
 • morajo biti realni a hkrati naj pomenijo izziv uresničevalcu.

Seveda dobri poslovni načrti niso rešitev vseh problemov podjetja. Pogosto še tako dobri načrti propadejo zaradi naslednjih razlogov:

 • Prikrojevanje: stroške in prihodke načrtujemo natančno po vrstah, med letom pa se namenoma – zaradi prikrivanja dejanskega stanja ali po napaki knjiži na napačne konte;
 • Opuščanje razlage razlik med načrtovanim in doseženim: Razlike moramo analizirati in pojasniti v mesečnih poročilih. Pogosto se v razlagi ne navede vsebinskih razlogov;
 • Obtoževanje za nastalo stanje, do katerega prihaja predvsem, če se uporabi načrt predvsem kot (politično) orožje, uperjeno proti določeni skupini ljudi;
 • Pomanjkanje predlogov, kako se izviti iz problemov. Veliko direktorjev vidi razliko med načrtovanim in doseženim samo kot možnost opredelitve problema in ne predlagajo popravljalnih ukrepov.

Realizacija spreminja še tako dobre načrte, v + ali –

Načrtovanje se ne zaključi s pripravo prvega letnega načrta. Poslovne načrte je potrebno neprestano spremljati in prilagajati spremenjenim razmeram na trgu. Pogosto se načrti prilagajajo kvartalno, ko načrtovano v preteklem obdobju zamenja doseženo in se cilji v naprej spremenijo. Orodje za načrtovanje mora zato zagotoviti:

 • Več različic poslovnega načrta
 • Načrtovanje po več atributih (konto, partner, čas,…)
 • Samodejno razporejanje po atributih: če na primer povečamo prodajo za 10 %, se mora znesek samodejno porazdeliti po vseh atributih (partner, obdobje, čas,…)
 • Podporo načrtovanja s primerjavo preteklih obdobji (preteklo leto, zadnjih 12 mesecev,…)
 • Možnost spreminjanja posameznih napovedi po atributih (parter, artikel, obdobje,…)

Poslovno načrtovanje z MIT Orkestrom – vse kar potrebujete, da poslovni načrt niso le črke na papirju!

Kontaktirajte nas na e-mail prodaja@mit-ing.si oz. nas pokličite na telefonsko številko (04) 281 31 00, podrobne informacije o rešitvah MIT Orkester pa dobite na spletni strani www.mit-ing.si.


Marjeta Povalej

Comments are closed.