Povezovanje ustvarja poslovne priložnosti

Povezovanje ustvarja poslovne priložnosti

MIT Orkester pripravljen na pristope Industrije 4.0.

Digitalizacija odpira povsem nove oblike ponudbe izdelkov in storitev. Kupci namreč pričakujejo čim bolj individualizirane in storitveno usmerjene izdelke. Takšne pametne izdelke pa lahko proizvajajo le pametne tovarne s pametnimi oskrbnimi verigami.

Industrija 4.0 gradi odzivnost in učinkovitost na horizontalnem povezovanju vrednostne verige ter vertikalnem povezovanju poslovnih in proizvodih sistemov. Pravzaprav po eni strani prihaja do zlivanja funkcionalnosti poslovnega in proizvodnega sistema, po drugi strani pa se na poslovni informacijski sistem priklaplja veliko število mikroaplikacij.

Gonilo nove industrijske revolucije so podatki, ki jih na strani kupca ustvarja internet storitev, na strani proizvodnje in oskrbne verige pa internet stvari. Proizvodni sistemi ob tem postajajo vse bolj razdrobljeni, saj se proizvodnja pa tudi poslovne funkcije obvladujejo vedno bolj podrobno. Manjše enote se poleg tega lahko bistveno hitreje prilagajajo in lokalno optimizirajo.

Z vidika načrtovanja in nadzora tako proizvodnje kot poslovanja bo za podjetja v novi industrijski revoluciji bistvena zmožnost povezovanja sistemov in standardizirana samodejna komunikacija, ki bo omogočala združevanje takšnih enot v vseobsegajoče omrežje.

Od kupca do stroja

Z digitalizacijo, ki gradi virtualne tovarne, kupci s svojimi zahtevami neposredno vstopajo v proizvodno halo. Ne samo, da vidijo potek proizvodnje njihovega naročila. Tudi ostali viri, ki se porabljajo tekom celotne oskrbne verige, morajo biti vidni in popolnoma pregledni z vidika razpoložljivosti. Kupec namreč želi do zadnjega vplivati na lastnosti izdelka, jasno ob dobavi na dogovorjeni rok. Zato postaja meja med sistemi ERP in MES vedno bolj zabrisana, saj se poslovna raven bistveno bolj vključuje v samo proizvodnjo.

Tudi v digitalizaciji ERP sistem ostaja osrednje živčevje poslovnega sistema in vir temeljnih podatkov, vendar se pojavlja ogromno novi aplikacij, ki te podatke uporabljajo oziroma jih zanj tudi proizvajajo. Zmožnost povezovanja ERP sistema z vsemi možnimi aplikacijami, informacijskimi sistemi ter s stroji in napravami bo ključna za vsako podjetje, ki bo hotelo zgraditi svojo zgodbo na digitaliziranem tržišču.

Ena točka za povezovanje z vsemi

V podjetju MIT informatika so svoj poslovni sistem MIT Orkester že prilagodili za zahteve nove industrijske revolucije. Ne samo, da omogoča tesno povezovanje z različnimi proizvodnimi sistemi MES, z rešitvami za načrtovanje in fino terminiranje proizvodnje ter s poslovnimi sistemi partnerjev. Prek standardnih aplikacijskih vmesnikov (API) sistem Orkester vzpostavlja celovito interno in eksterno elektronsko poslovanje, na primer prek povezovanja s storitvami za elektronsko izmenjavo, z dokumentnimi sistemi, s sistemi za poslovno poročanje in analitiko velikih podatkov, s spletnimi storitvami v oblaku, vključno s spletno prodajo poslovnim partnerjem in končnim potrošnikom.

Sodobne, pametne tovarne temeljijo na uporabi interneta stvari pri krmiljenju in oskrbovanju proizvodnje. MIT Orkester podpira zajem in obdelavo podatkov iz množice senzorjev, s čimer avtomatizira proženje različnih dejavnosti, od distribucije materiala na delovne centre do vzdrževalnih posegov.

Naložba za digitalizirano prihodnost

Na osnovi poslovnih rešitev MIT Orkester, povezanih z aplikacijami in storitvami drugih proizvajalcev ter z internetom stvari, podjetja granularno obvladujejo vse korake proizvodnega in poslovnega procesa. S tem kupcem na eni in dobaviteljem na drugi strani zagotovijo transparente podatke za optimizacijo njihove vloge v vrednostni verigi. Naložba v poslovni sistem, kot je MIT Orkester, tako učinkovito uresničuje trenutne potrebe proizvodnih podjetij, hkrati pa podpira razvoj digitalizacije poslovanja v smeri industrije 4.0.

 


Tibor Zavrl

Comments are closed.