Planiranje z umetno inteligenco

Planiranje z umetno inteligenco

Avtorja: Tibor Zavrl, MIT informatika d.o.o., dr. Alexander Engels, Solopex d.o.o.

ERP-rešitve MIT Orkester proizvodnim podjetjem omogočajo celovito digitalizacijo poslovnih procesov. Z najnovejšo integracijo MIT Orkestra in rešitve Solopex SOLO svoje tehnološke delovne postopke nadgradijo s koncepti Industrije 4.0. ter vzpostavijo optimalno in avtomatizirano planiranje proizvodnih kapacitet.

Nova rešitev koristi zmogljivosti vodilnega svetovnega optimizacijskega stroja IBM Watson. Uporabnik v »orkestriranem« MITovem Planiranju proizvodnje in Solopexovem SOLO načrtuje pripravo materiala, razvršča proizvodnjo, alocira delavce in skladišči. Svoje aktivnosti enostavno optimizira s pritiskom na gumb, s katerim nalogo pošlje v optimizacijo IBM Watsonu. Zmožnost deluje kot storitev, ki jo uporabnik plačuje po posamezni transakciji ali po vnaprejšnjem zakupu transakcij.

Podjetja s takšno rešitvijo pridobijo zmožnosti ekspertnega sistema in zmogljivosti matematične optimizacije. Najlepše pri tem je, da za to niso potrebne ogromne investicije v procesorsko moč in v ekipe matematičnih ekspertov! Storitev je enostavno dostopna in cenovno ugodna, zato omogoča sprejemanje optimalnih odločitev pri organizaciji kompleksnih nalog v proizvodnji ne glede na velikost podjetja in proizvodno dejavnost. Rešitev poleg optimalnega načrtovanja zagotavlja prilagodljivost in prožnost ter takojšen odziv na nepričakovane dogodke, ki se pojavljajo pri vsakodnevnem poslovanju. Podjetje tako svoje izdelke proizvaja na najhitrejši in najcenejši možen način glede na svoje proizvodne zmogljivosti.

MIT informatika - Planiranje z umetno inteligenco

Kakovostno planiranje je ključ do dobičkonosne proizvodnje

Planiranje proizvodnih kapacitet izdelave ne poteka vedno po enaki logiki ali parametrih planiranja. Vsaka proizvodna faza ima lahko svojo posebnost, ki jo je potrebno upoštevati, da se omogoči optimalne rezultate. Načinov planiranja je več. Lahko planiramo po strojih ali skupini delavcev, v večini primerov pa za doseganje optimalnega planiranja zasedenosti potrebujemo več specifičnih podatkov o strojih in izdelkih. Pri planiranju je potrebno upoštevati tudi vzdrževanje strojev ter opravil pri menjavi izdelkov na istem stroju, ki obsegajo od dolgotrajnejših preureditev stroja do menjav orodja ter čiščenja stroja oziroma orodja. Primer slednjega je barvanje, kjer velja, da je na istem stroju optimalno zaporedje menjav od svetle do temne barve, da čiščenje in poraba čistil med menjavo barve ni prezamudno in predrago.

Prilagodljivo planiranje proizvodnje

MIT Orkester zagotavlja popolno prilagodljivost po različnih fazah oziroma operacijah tehnoloških postopkov in pogojih planiranja.

 • Vse faze na enem planu za kontrolo končnega datuma izdelave in želenega roka.
 • Vsaka faza enega delovnega naloga na ločenem planskem dokumentu z različnimi pogoji planiranja.
 • Planski dokumenti se med seboj lahko povežejo, da se omogoči kontrola ali je predhodna faza že planirana. Tako druga faza ne more biti planirana neodvisno od prve faze, velja samo za isti delovni nalog.
 • Planske simulacije, kjer je možno kreirati več planov, v katerih se planira iste delovne naloge z različnimi pogoji planiranja.
 • Nastavljivi pogoji planiranja po vrstah planov. Pogoji se prilagodijo specifikam strojev ali izdelkov in posamezni fazi izdelave.

Na skupnem planu je možno narediti grobo planiranje vseh faz izdelave, potem pa za vsako fazo izvesti še specifično planiranje. Prilagodljivost je zagotovljena z Vrstami Dokumentov (VD), ki za planiranje operacij določijo več vrst planskih dokumentov, ki imajo nastavljene različne kontrole, formule za vrstni red planiranja in prikaz podatkov uporabniku.

Pri vsakem VD lahko uporabniki sami kreiranjo simulacijske in delovne plane in pri vsakem lahko določijo:

 • ali se planira za omejeno obdobje ali ni omejitve;
 • katere vrste delovnih nalogov se lahko prenesejo v plan;
 • med seboj povezani plani za kontrolo pričetka med seboj povezanih operacij.

Kot kažejo uspehi uporabnikov, predstavljajo planske zmožnosti rešitev MIT Orkester zanesljivo konkurenčno prednost. Nove inovativne zmožnosti za optimizacijo planiranja pa njihovo dodano vrednost še povečujejo.

Učinkovita podpora osnovni dejavnosti je ključnega pomena za poslovno uspešnost proizvodnega podjetja. Zato nas pokličite in preverite, kaj lahko dosežete z rešitvami MIT Orkester!

Več informacij: Tibor Zavrl (tibor.zavrl@mit-ing.si), telefon: +386 4 281 31 00.

Pregledno in prilagodljivo planiranje proizvodnih kapacitet

 • Fleksibilna prilagoditev različnih vrst planiranja
 • Enostavno dodajanje vrste planov ob spremembah strojev ali ob nakupu novih strojev
 • Simulacije planiranja upoštevajoč dejansko zasedenost kapacitet
 • Pregled dejanske, planirane zasedenosti ter nezasedene kapacitete
 • Pregled zasedenosti posameznih strojev
 • Pregled zaporedja poteka operacij delovnih nalogov
 • Kreiranje delovnih listov iz aktivnega plana
 • Optimalno izkoriščenje kapacitet, upoštevajoč specifične načine planiranja
 • Hitrejši postopki planiranja, pregled
 • Povezava z optimizacijskimi rešitvami v oblaku

Tibor Zavrl

Comments are closed.