MIT informatika Planiranje je nujno

Planiranje je nujno

Konkurenca je že splanirala poslovanje in dela s polno paro, vi pa sploh še ne veste, kako je bilo v 2018?

Kako dober bo vaš plan, je v veliki meri odvisno od tega, kako dober imate pregled nad preteklim poslovanjem. Vizija, ki se jo postavlja pri pripravi plana, namreč povzema subjektivno realnost pripravljavcev, ki temelji predvsem na njihovih preteklih izkušnjah. Ker živimo v času digitalizacije, nenehnih in pogostih sprememb, kjer lahko ena napačna presoja obrne uspešnost na glavo, je še posebej pomembno, da se pri planiranju naslonimo na kakovostne podatke.

In ne samo v fazi planiranja. Tudi pri tekočem poslovanju moramo imeti pred seboj informacije, ki nam kažejo, kako smo uspešni glede na začrtane cilje. Velikokrat je problem, da podjetja nimajo sprotnih informacij o uspešnosti glede na preteklo leto. V najboljšem primeru dobijo to primerjavo na mesečni ravni, kar je za današnji tempo poslovanja enostavno premalo. Dejansko je treba imeti informacije na dnevni ravni, saj se le tako lahko pravočasno odkrije anomalije in negativne trende ter ustrezno ukrepa. Po drugi strani pa nam tudi takojšnje informacije o boljših rezultatih od načrtovanih pomagajo, da lahko pravočasno prilagodimo poslovanje, na primer začnemo s pripravami na nove naložbe, poiščemo kakovostne in cenovno ugodne kooperante, si zagotovimo ustrezno delovno silo in poskrbimo za financiranje. Tudi slabo servisirana rast namreč lahko podjetje pahne v negativno spiralo.

MIT informatika: Planiranje je nujno
MIT informatika: Planiranje je nujno (Foto: "Designed by mindandi / Freepik")

Ob znanih informacijah o poslovanju iz preteklega leta, pa tudi primerjavah uspešnosti glede na predpreteklo leto, je možno hitro pripraviti plan za novo poslovno leto. Pravzaprav nam dobre informacije omogočajo, da ta plan naredimo še pred iztekom tekočega leta ali vsaj na samem začetku novega. Tako lahko že v januarju spremljamo trende, kar nam dejansko pomaga, da poslovno uspešnost obvladujemo že od samega začetka, ne pa šele takrat, ko se problemi razkrijejo sami, recimo zamujanje s plačili zaradi poslabšanja likvidnosti, in jih ni več možno hitro popraviti.

Lažje je, če imate na voljo podatke

Čeprav lahko rečemo, da ima vsako podjetje svoje posebnosti pri planiranju, kar še posebej velja za hitrorastoča majhna in srednja podjetja, nekaj drži kot pribito. K učinkovitemu in kakovostnemu planiranju pomembno prispeva zmožnost hitre primerjave rezultatov s preteklimi leti v poljubnih časovnih prerezih in obdobjih. To podjetju omogoča, da pregleduje gibanja in kazalce ne samo na letni, četrtletni in mesečno ravni, ampak praktično na dnevni osnovi in tako lažje sestavi sliko prihodnjega dogajanja – še posebej, če gre za sezonske posle, ki so odvisni od zunanjih dejavnikov (vreme, borza, družbenopolitično dogajanje …). S takšnimi informacijami in ob poznavanju notranjih potreb je sestava poslovnega načrta za novo poslovno leto precej enostavnejša in hitrejša.

Kaj pa, ko se vse skupaj začne?

Jasno je, da ima poslovni plan svoj namen. Služi nam kot kompas pri sprejemanju operativnih odločitev in kot nadzorni mehanizem, ki preverja, ali smo na pravi poti. Čeprav morda nekateri vidijo večjo vrednost samega procesa planiranja, kot pa samega plana, čemur botrujejo predvsem vedno večje zahteve po prilagodljivosti poslovanja, je plan vitalnega pomena za sprotno poslovanje.

Če ima podjetje za celotno dogajanje možnost takojšnje primerjave tekoče realizacije s planom in s preteklimi leti, kot to omogoča MIT Orkester, se lahko pravzaprav v trenutku odzove na kakršne koli anomalije, bodisi negativne ali pozitivne. In prav to mu omogoča tisto pravo prilagodljivost, prožnost in agilnost, ki jo zahteva današnje poslovno okolje. Ne samo operativno, ampak tudi strateško.

Zmožnost neprestanega primerjanja realizacije, plana in rezultatov iz preteklih let podjetju omogoča lažje prilagajanje trgu, hitro adaptacijo plana in navsezadnje večjo pripravljenost na spreminjanje strategije. Prav s takšnimi sprotnimi informacijami postane plan živ dokument, ki se nenehno spreminja glede na tržno realnost.


Marjeta Povalej

Comments are closed.