MIT informatika - digitalna transformacija

Pametni sistem ERP je osnova digitalne transformacije

Digitalna transformacija podjetja ne postavlja samo pred nove mejnike pri razvoju procesov in poslovnih modelov, temveč tudi odkriva njihove pomanjkljivosti oziroma zaostanke pri dosedanji informatizaciji poslovanja.

Resda nove digitalne tehnologije izboljšujejo orodja, s katerimi delajo zaposleni, vendar se največje spremembe skrivajo v organizaciji procesov in izvedbi delovnih postopkov. »Odgovornost se vse bolj premika na začetek procesa, na primer pri obvladovanju stroškov od računovodstva k nabavi. Določene postopke se opušča, saj je v aplikacijah z vgrajenim sodelovanjem izvajanje nalog transparentno, informacije pa krožijo hitreje,« je povedal Tomaž Dular.

Pametni sistem ERP je osnova digitalne transformacije
Pametni sistem ERP je osnova digitalne transformacije

Druga pomembna sprememba je sam način dela, kjer se ljudje iz vnašalcev podatkov spreminjajo v odločevalce. »Sedaj ni več potrebe po vnašanju in pretipkavanju podatkov, temveč se naloge izvajajo prek klikanja. Z uporabo elektronskih dokumentov, minimalnega obsega šifrantov ter javnih evidenc podatkov je možno postopke poenostaviti in avtomatizirati,« je razložil Tomaž Dular, svetovalec za poslovno analitiko v podjetju MIT informatika.

Tretja velika sprememba pa je, da se zaposleni ukvarjajo samo še z anomalijami in pravočasnim ukrepanjem. Kot pravi Dular, v tako optimiziranih postopkih zaposleni potrebujejo hitre in kakovostne informacije za odločanje. Te informacije pridobijo prek analitičnih zmožnosti, ki so vgrajene v samo aplikacijo. Poleg tega lahko aplikacija ob uporabi napovedne analitike uporabnika opozori o možnih tveganjih, z uporabo pristopov umetne inteligence pa je možno celo omogočiti, da aplikacija uporabnika vodi po scenarijih, ki se samodejno razvijejo glede na stanje v podatkih.

»ERP sistem se vse pogosteje povezuje z optimizacijskimi stroji v oblaku. V podjetju MIT na primer uporabnikom ERP-sistema MIT Orkester omogočamo, da prek umetne inteligence optimizirajo planiranje proizvodnje in logistike,« je izpostavil Dular.

Digitalna transformacija izpostavlja povezljivost sistema ERP z rešitvami in storitvami drugih ponudnikov. »Prek povezovanja lahko uporabnikom omogočimo, da svoje procese podprejo z najboljšimi možnimi rešitvami. Po drugi strani podjetjem tako olajšamo najemanje zunanjih izvajalcev, na primer kooperantov, ponudnikov logističnih storitev ter izvajalcev računovodskih storitev,« je še povedal Dular. V podjetju MIT informatika so tako svoje ERP-rešitve pri naročnikih že povezali z različnimi skladiščno-logističnimi rešitvami, CRM-sistemi, spletnimi trgovinami ter s storitvami elektronske izmenjave.

Z agilnimi pristopi zmanjšati zaostanek

Proizvodna podjetja, ki niso sproti vlagala v razširjanje in povezovanje svojega ERP-sistema z drugimi rešitvami (na primer za monitoring proizvodnje, s spletnimi sistemi za naročanje oziroma prodajo, za upravljanje odnosov s kupci in dobavitelji, za brezpapirno poslovanje ter podporo odločanju), so postavljena pred nalogo, da morajo to storiti pravzaprav naenkrat, pri čemer nimajo na voljo niti dovolj sredstev niti lastnih izkušenj, na katere bi se opirala. »V tem primeru morajo čim prej začeti s prvimi poskusi digitalizacije in se opreti na sodelovanje s ponudniki, ki so agilni in jim takšne poskuse lahko omogočijo v razmeroma hitrem času,« je povedal Tomaž Dular, svetovalec za poslovno analitiko v podjetju MIT Informatika. Čeprav so na voljo že številne dobre prakse, je za digitalno transformacijo značilno, da jo mora podjetje izvesti glede na svoje konkurenčne prednosti ter inovativnost in ne na slepo prenašati rešitev iz drugih podjetij ali standardov iz panoge.

Kljub zaostanku se digitalne transformacije ne da izvesti po metodi velikega poka. Glede na to, da zahteva znatna finančna vlaganja pa tudi čas, je možno te obremenitve bistveno zmanjšati z uporabo rešitev v računalniškem oblaku. Resda so te rešitve bistveno bolj standardizirane, kot lokalni sistemi, pisani na kožo, ampak so bistveno bolj prilagodljive z vidika povezovanja z drugimi oblačnimi aplikacijami in servisi. Poleg tega zagotavljajo tudi bistveno večjo prožnost glede števila uporabnikov in zmožnosti, ki jih podjetje v resnici potrebuje, kar je za podjetja privlačno tako z vidika hitrosti pridobivanja novih zmožnosti in razširjanja sistema kot tudi same cene.

Več informacij: prodaja@mit-ing.si


MIT informatika

Comments are closed.