MIT_informatika - vzdrževanje (foto: Pixabay)

Ni samo čas kolektivnih dopustov idealen za vzdrževanje

Dober pregled nad planom proizvodnje poenostavlja izvajanje preventivnega in napovednega vzdrževanja.

Vzdrževanje ima pomemben vpliv na učinkovitost in kakovost proizvodnje. Znano je, da ima pri vzdrževanju posebno vlogo preventiva, saj zagotavlja proizvodnjo brez prekinitev oziroma visoko razpoložljivost strojev in naprav, zmanjšuje zastoje in posledično zamude ter zmanjšuje tveganja strojeloma in nastanka poškodb pri delu. Kot tako je preventivno vzdrževanje tudi poslovno izredno koristen pristop, saj odpravlja nepotrebne in nenačrtovane stroške, ki so posledica okvar strojev in naprav.

Kljub prepoznanim koristim preventivnega vzdrževanja v podjetjih še vedno prevladuje kurativno vzdrževanje, torej odpravljanje okvar, ko se pojavijo. V resnih proizvodnjah naj bi bilo razmerje med preventivnim in kurativnim vzdrževanjem 80:20, kar pa je največkrat le pobožna želja. Razlogi so različni, od nerazumevanja vodstva do visoke zasedenosti proizvodnih zmogljivosti. Preventivno vzdrževanje namreč v praksi pomeni, da se določeni posegi izvajajo takrat, ko še ni kritično.

Kako dobite čas za načrtovano preventivno vzdrževanje?

Vsekakor najprej potrebujete plan preventivnega vzdrževanja. Največkrat se za preventivno vzdrževanje izkoristijo premori v proizvodnji ob kolektivnih dopustih. Vendar je treba za stroje skrbeti tudi med letom, ko se dela na polno. Zato je dobra praksa, da se planiranje preventivnih vzdrževalnih posegov vključi kar v plan proizvodnje.

ERP sistem MIT - vzdrževanje (foto: Freepik))
ERP sistem MIT - vzdrževanje (foto: Freepik))

Poslovni informacijski sistem za proizvodna podjetja MIT z rešitvijo za vizualizacijo Visual@MIT omogoča, da se na proizvodnem planu enostavno prikaže plan vzdrževanja. To planski službi ter vodjem proizvodnje in vzdrževanja omogoča, da uskladijo izvajanje delovnih nalogov z rednimi preventivnimi vzdrževalnimi posegi.

Vprašajte stroje, kako se počutijo!

Za preventivno vzdrževanje velja, da naj bi se izvajalo glede na čas obratovanja ali proizvedeno količino. Vendar lahko zaradi različnih razlogov pride do anomalij pri delovanju strojev že prej. Pravočasna zaznava in odprava takšnih anomalij omogoča preprečitev hujše in seveda precej dražje okvare. Celo redno preventivno vzdrževanje v takšnih primerih odpove – odgovor je v napovednem vzdrževanju, ki omogoča, da se anomalije odkrije in odpravi, še preden pride do okvare.

Napovedno vzdrževanje temelji na uporabi pristopov interneta stvari (IoT). Prek tipal na strojih se med delovanjem spremlja parametre, ki vplivajo na kakovost – na primer napetost, temperatura in vlaga… V ERP sistemu MIT se na osnovi vnaprej določene spodnje in zgornje meje tolerančnega območja samodejno prepozna odstopanja in v trenutku obvesti odgovorne. Vzdrževalne posege se tako planira tudi glede na diagnostične podatke o dejanskem stanju strojev in naprav, kar še zmanjša tveganja zastojev in dodatno poveča njihovo razpoložljivost. Vsekakor pa je tudi v tem primeru možno odpravljanje akutne anomalije izvesti optimalno glede na stanje planiranih operacij, kar je razvidno v rešitvi Visual@MIT.

ERP sistem MIT_vizualizacija
ERP sistem MIT - vizualizacija

Več informacij: prodaja.mit@saop.si


Tibor Zavrl

Comments are closed.