Zaradi birokracije ob prihodke in dobiček

Zaradi birokracije ob prihodke in dobiček

Izgube časa zaradi ročnega vnašanja podatkov na papirne delovne liste so le vrh ledene gore izgub, ki so posledica pomanjkljivega pregleda nad realizacijo.

Za 10-odstotno povečanje produktivnosti ni treba kupiti novih strojev ali dodatno zaposlovati. Ste že pomislili, koliko časa izgubite z vodenjem proizvodnje prek papirne dokumentacije? Pa si poglejmo. Po standardnem postopku za vsako operacijo izpišete delovni list, ki predstavlja navodilo delavcu, katero operacijo je potrebno izvesti na določenem stroju. Delavec po končanem delu ali izmeni svoje delo zabeleži na delovni list in ga odda vodji, kjer dobi nove zadolžitve. Vodja podatke vnese v poslovni informacijski sistem, s čimer potrdi izvedbo operacije. To se lahko zgodi takoj oziroma še v času izmene, če pa ima vodja druge naloge, s tem počaka. Tudi za dan ali dva. Ročno vnašanje podatkov je v tem primeru nepotrebno vsaj za vodjo, pri čemer še večjo izgubo časa predstavljata prevzem in oddaja papirnega delovnega lista s strani delavca. V primeru dela po več delovnih listih v eni izmeni te motnje hitro vzamejo 45 minut, kar znaša 10 odstotkov časa v 8-urni izmeni.

Večji problemi so pod površjem

Podjetja želijo pri načrtovanju proizvodnje spraviti čas za pripravo operacij na minimum, saj ta neposredno vpliva na produktivnost. Uporaba papirnih dokumentov v proizvodnji te čase samo podaljšuje, pri čemer jih planska služba po navadi ne upošteva. Časovne izgube se seštevajo, in se na koncu pokažejo v obliki zamud pri dobavah, saj podjetje kljub normativom ne uresničuje planov. Posledica so lahko pogodbene kazni, višja cena transporta ali celo izguba posla.

Še večji problem je pomanjkljiv pregled nad realizacijo, ki nastaja zaradi neažurnega vnašanja podatkov o izvedenem delu. Prodaja in planska služba nimata točnih informacij, kaj se sprošča na linijah. To lahko pomeni, da ne more sprejeti novega posla oziroma da se ne more pravočasno odzvati na morebitno zamudo z večizmenskim ali nedeljskim delom oziroma kooperacijo. Ker podjetje s svojimi proizvodnimi zmogljivostmi proizvede manj, kot primerljivi tekmeci, oziroma ima daljši rok izdelave, izgublja konkurenčnost ter ne dosega dodane vrednosti.

Brezpapirno vodenje delovnih operacij – koristi tudi za top menedžment

Poslovno-proizvodni sistem MIT Orkester skrbi, da se delavec ukvarja z izdelavo, delovodja pa z vodenjem procesa – brez nepotrebne birokracije:

  • prodajna naročila se iz sistema Orkester prek elektronskih delovnih nalogov pošiljajo neposredno v izvedbo na delovne postaje ali stroje;
  • za vsak izdelek so v Orkestru določeni vsi parametri (potrebni materiali, operacije dela…) ter določen roki izdelave glede na plan;
  • po končani delovni operaciji ali izdelavi se v sistem samodejno, prek vmesnikov, ali z enostavnimi vnosi delavcev zabeležijo izdelane količine in porabljeni čas;
  • odgovorni za proizvodnjo imajo prek zaslona vedno na voljo tekoče podatke o stanju izdelanosti;
  • prodaja in planska služba imata vedno na voljo točne podatke o sproščanju linij;
  • ob zaključku izdelave se lahko samodejno izračuna uspešnost proizvodnje in se prikaže na nadzorni plošči za najvišje vodstvo v obliki kazalnikov.

Vas zanima, kakšne koristi bi v vašem podjetju pridobili z zmanjšanjem birokracije v proizvodnji?

Z veseljem vam bomo svetovali. Kontaktirajte nas na e-mail prodaja@mit-ing.si oz. nas pokličite na telefonsko številko (04) 281 31 00, podrobne informacije o rešitvah MIT Orkester pa dobite na spletni strani www.mit-ing.si.


Tibor Zavrl

Comments are closed.