Digitalizacija tehnološki napredek_MIT informatika

Konkretni učinki z Industrijo 4.0

Avtor: dr. Alexander Engels, Solopex d.o.o.

Analitika proizvodnih podatkov prinaša prve merljive učinke uvajanja digitalizacije v proizvodnjo.

Digitalna transformacija se širi po celotnem industrijskem sektorju. Velik delež podjetij že razume, da morajo izkoristiti digitalno tehnologijo, če hočejo obdržati oziroma doseči prevladujoč položaj na trgu.

V rabi so številni izrazi za proces digitalne transformacije v industriji, na primer internet stvari (IoT) v angleško govorečem svetu, tovarna prihodnosti v kontekstu EU razvojnih projektov. V centralni in južni Evropi je že kar udomačen nemški termin Industrija 4.0.

Še posebej proizvajalci, ki so del kompleksnih oskrbnih verig, aktivno oblikujejo svoje strategije Industrije 4.0 za vpeljavo digitalnih tehnologij v svoje proizvodne enote. Te tehnologije jim bodo pomagale izboljšati učinkovitost njihovih obstoječih proizvodnih procesov in obvladovati nepričakovane zamude pri oskrbi za materialom.

Industrija 4.0 je proces, ne sistem

Če hočemo zasnovati primerno strategijo, je pomembno razumevanje, kako se bodo procesi Industrije 4.0 razvijali v praksi. Vsak proizvodni sistem bo razširjen z namenskimi digitalnimi elementi po različnih fazah:

  1. Faza digitalizacije: vsi podatki, ki so povezani s proizvodnjo, se zbirajo, shranjujejo in obdelujejo v digitalni obliki. To omogoča uporaba ERP sistemov (Enterprise Resource Planning).
  1. Ko so podatki o poslovanju in proizvodnji na voljo, jih lahko uporabimo za oceno stanja poslovanja in sistema. Povratne informacije služijo za osnovo pri odkrivanju potenciala za izboljšave in za sprejemanje boljših nadzornih odločitev. Stanje poslovanja se spremlja z orodji poslovne inteligence (BI), pri čemer analitske komponente omogočajo podrobnejši vpogled v proizvodnjo. Orodja za optimizacijo omogočajo direktno pretvorbo nadzornih podatkov v inteligentne odločitve.
  1. V fazi avtomatizacije so vsi fizični elementi v delavnici (proizvodnji) povezani v digitalni sistem in formirajo virtualno sliko tovarne (proizvodne enote). Ta poleg samih strojev vključuje tudi materiale, skladiščne police, transportna vozila in na koncu robotske sisteme, ki pomagajo delavcem pri opravljanju njihovih vsakdanjih nalog. Elementom, ki sami po sebi nimajo digitalnih vmesnikov (materiali), lahko dogradimo senzorje, ki so dane že široko dostopni.
  1. V zadnji fazi razvoja sistemov bo popolnoma povezan proizvodni sistem ali vsaj dele sistema obvladovala industrijska umetna inteligenca. Tako bodo nekatere proizvodne operacije avtonomne in dinamičen proizvodni sistem se bo samodejno optimalno prilagajal pričakovanim in nepričakovanim dogodkom.
MIT informatika: Industrija 4.0 - digitalizacija, tehnoloski napredek
MIT informatika: Industrija 4.0 - digitalizacija, tehnoloski napredek

Ta večfazna evolucija proizvodnih sistemov se bo v podjetjih dogajala stopenjsko in z različnimi hitrostmi. Najverjetneje bodo podjetja nabavljala digitalne komponente v različnih fazah od različnih dobaviteljev. Implementacije bodo povsem individualne in ne bodo nujno v vseh primerih vključevale vseh navedenih faz.

Iz vsega navedenega postane jasno, da Industrija 4.0 ni sistem ali produkt, ki bo nekoč na voljo na trgu, ampak bo rasla v vsakem podjetju na drugačen način, odvisno od poti, ki jo bo podjetje izbralo.

Občutni učinki so možni že v drugi fazi

Ko podjetje posluje na osnovi digitalnih podatkov, mu bodo orodja optimizacije iz 2. faze pomagala doseči bistvene izboljšave pri učinkovitosti. To vodi k znižanju stroškov ali večji produktivnosti pri nespremenjeni zmogljivosti proizvodnje.

Zahvaljujoč sodelovanju med MIT informatiko in podjetjem Solopex, ki je dobavitelj orodij industrijske inteligence, bodo proizvodna podjetja, ki uporabljajo MIT Orkester, dobila možnost integracije svojega ERP-sistema z orodjem Solo. Solo je sodoben modularen produkt za optimizacijo, ki razrešuje naloge planiranja in razporejanja – na primer planiranja proizvodnje in optimizacije skladiščenja. Odvisno od razpoložljivih informacij iz sistema lahko Solo obvladuje tudi nepredvidene zamude pri dobavi materialov in izvedbi proizvodnje.

Kot prikazano na primeru, lahko proizvodno podjetje z 10 mio EUR prihodkov že z majhnim izboljšanjem učinkovitosti doseže opazne koristi.

MIT informatika: prihranek Solo, Solopex
MIT informatika: prihranek Solo, Solopex

dr. Alexander Engels, Solopex d.o.o.

Comments are closed.