V Belimedu znižali zaloge za 30 odstotkov

V Belimedu znižali zaloge za 30 odstotkov

V Belimedu znižali zaloge za 30 odstotkov

Zmanjševanje zalog poleg zniževanja nabavnih stroškov materiala in transportno-logističnih stroškov veliko pripomore k ustvarjanju dobička. Lahko ga ustvari celo več kot zviševanje prodajne cene ali večja realizacija.

Dejansko so zaloge prava cokla za proizvodno podjetje. Betonska kocka, ki ga lahko tudi potopi. Vežejo kapital, ki ga nujno potrebuje za investicije in hkrati ustvarjajo visoko stroške, predvsem z vidika zagotavljanja skladiščnih zmogljivosti. Vendar kljub očitnim negativnim vplivom zalog na finančno stanje brez njih enostavno ne gre. Še vedno se je namreč treba hitro odzivati na zahteve kupcev.

Istok Bonifer, vodja globalne nabave v skupini Belimed
Istok Bonifer, vodja globalne nabave v skupini Belimed

»Blago in surovine je treba naročati tako, da bodo v podjetju ravno ob pravem času, takrat, ko se jih bo potrebovalo. Ob tem je izredno pomembno, da bo vse dobavljeno tudi v dogovorjeni količini, zahtevani kakovosti in seveda po optimalni ceni,« je dejal Tibor Zavrl, višji svetovalec za proizvodnjo, MIT informacijske rešitve d. o. o.

Podjetje si pavšalnega zniževanja zalog na sme privoščiti, saj lahko s tem povzroči zastoj proizvodnje in si ustvari le še dodatne stroške in izgube, pri čemer v najslabšem primeru izgubi kupce. Poleg varnostne zaloge, ki zagotavlja tekočo oskrbo kupcev brez zamud pri dobavah, je zato potrebno optimizirati nabavno verigo.

Nabava in proizvodnja JIT v podjetju Belimed

S konceptom JIT (just in time) podjetje ne samo zniža nabavne stroške, ampak tudi poveča dobiček in izboljša konkurenčnost. Ključen izziv koncepta JIT je zato obvladovanje potreb kupcev ter zalog materiala in izgotovljenih izdelkov brez zalog v skladiščih in tudi v proizvodnji.

Grosupeljsko podjetje Belimed podpira sistem nabave in proizvodnje JIT z uporabo ERP-sistema MIT Orkester. Z uvedbo tega sistema so zmanjšali zaloge za okoli 30 odstotkov, pri čemer se je za 30 odstotkov povečal tudi obrat zalog.

V tem sistemu se najprej razpišejo delovni nalogi za proizvodnjo, ki so narejeni na osnovi kosovnic končnih izdelkov. Sistem izračuna potrebne količine blaga in surovin glede na načrtovane roke izdelave in želene količine končnih izdelkov za kupca. Izredno pomemben podatek je želeni rok dobave blaga in surovin, ki mora prispeti le nekaj dni pred začetkom proizvodnje.

Ko blago in surovine prispejo v podjetje, se izvede količinski in kakovostni prevzem v MIT Orkester, pri čemer je nadaljnji postopek izdaje blaga in surovin popolnoma avtomatiziran po sistemu direktne logistike (navzkrižno pretovarjanje – Cross Docking). To pomeni, da se blago in surovine ne uskladiščuje v skladiščne regale, temveč se izvede direktna izdaja na že aktivne delovne naloge za proizvodnjo. Istočasno se samodejno izdelajo tudi izdajnice za material, ki je zahtevan na delovnih nalogih.

Blago in surovine se pripravi na vozičke ali odloži na odlagalna mesta regalov za navzkrižno pretovarjanje, od koder se polnijo posamezni delovni centri. Vsi premiki in sam material so sistemsko vodeni in sledljivi z uporabo črtne kode in mobilno rešitve, ki deluje na prenosnih terminalih s čitalci črtne kode.

Veliko je odvisno od dobaviteljev

Sistem JIT v resnici zahteva, da tako dela celotna oskrbna veriga. Samo to omogoča zagotavljanje neprekinjenega proizvodnega procesa. Dobavitelji imajo torej pri tem ključno vlogo.

»Dobro sodelovanje z dobavitelji je izredno pomembno, zato naj bo prva naloga nabave poiskati prave partnerje, ki bodo razumeli, da niso le prodajalci blaga ali storitev, temveč pomemben člen, ki pripomore, da vsi skupaj dosegamo najboljše rezultate in ustvarjamo skupno dobro,« je povedal Istok Bonifer, vodja globalne nabave v skupini Belimed.

Zaradi velike pomembnosti JIT-dobav materiala so v Belimedu uvedli prilagojeno ocenjevanje dobaviteljev. Pri tem so določili ključne kriterije, kot so kakovost, pravočasnost dobav, količinska točnost in obrat zalog. Pri tem jim pomaga uporabljena metoda razvrščanja dobaviteljev, podprta z rešitvijo BI@MIT, ki omogoča zbiranje in analiziranje podatkov iz poslovno informacijskega sistema MIT Orkester. Ocenjevanje dobaviteljev zato temelji le na objektivnih podatkih!

Vsi dobavitelji so o svojih ocenah obveščeni kvartalno, organizirana pa je celo ocenjevalna tekma s finančnimi nagradami, da bi bili dobavitelji še dodatno stimulirani k izboljšanju medsebojnega sodelovanja. »V vsakem trenutku imamo na voljo kakovostno listo odobrenih dobaviteljev, kakor tudi listo dobaviteljev, ki so bili pri ocenjevanju ocenjeni najslabše. Za slednje se določijo novi ukrepi za izboljšanje ali pa se od njih poslovimo,« je še povedal Bonifer.

Kot ugotavljajo v podjetju, so se v zadnjih dveh letih dobavitelji izredno izboljšali poleg tega pa so tudi motivirani za izboljšave, saj s tem pridobijo dobre končne ocene. Pričakuje se celo, da bodo ocene med njimi kmalu tako izenačene, da bo potrebna dodatna zaostritev ocenjevalnih kriterijev oziroma uvedba novih.


Tibor Zavrl

Comments are closed.