MIT informatika -učinkovito projektno delo (foto: Pixabay)

Izognite se informacijskemu kaosu pri projektih

Po podatkih Slovenskega združenja za projektni management je projektni način dela osvojilo že več kot tri četrtine slovenskih proizvodnih podjetij, pri čemer jih preko 80 odstotkov naročila strank obvladuje kot projekte. Vendar projektni način dela še ni nujno tudi učinkovit.

Učinkovito projektno delo temelji na timskem delu. Že leta 2012 je timsko delo gojilo dobrih 80 odstotkov proizvodnih podjetij. Ob vse večji digitalizaciji, ki posega tudi na področje vodenja projektov, in ob uporabnikom vse bolj prijaznih informacijskih rešitvah za podporo pri sodelovanju, se timsko delo in s tem inovacijski potencial le še krepi.

Hitre in nenehne spremembe v zadnjih letih so med vodilna podjetja izstrelila tista, kjer so se in se še znajo hitro prilagoditi spremembam, tako s produktnega kot tudi z organizacijskega in procesnega vidika. Sodobni koncepti sodelovanja, ki jih ponujajo storitve v oblaku, pri tem igrajo pomembno vlogo, saj izboljšujejo komunikacijo med zaposlenimi, zmanjšujejo možnosti za napake in zamude ter poenostavljajo pridobivanje in uporabo informacij. Zaradi tega so lahko timi v podjetjih učinkovitejši in bolj produktivni.

MIT informatika -učinkovito projektno delo (foto: Pixabay)
MIT informatika -učinkovito projektno delo (foto: Pixabay)

Učinkovito sodelovanje in timsko delo pri projektih

Večina proizvodnih podjetij kljub uvedeni projektni metodologiji z informacijskega vidika svoje projekte obvladuje na razmeroma nizki ravni. Dokumentacija se vodi po mapah na omrežnih diskih v skupni rabi, komunikacija poteka prek e-pošte, fizičnih sestankov in telefonov. Zbirka storitev v oblaku Microsoft Office 365 kot eno najbolj razširjenih digitalnih orodij za osebno produktivnost in sodelovanje sicer združuje vse ključne zmožnosti za timsko delo na projektih. Vendar lahko prav zaradi ogromne količine informacij, zbranih na enem mestu, sčasoma prispeva k le še večjemu kaosu na projektih, kar botruje napakam ter časovnim in neposrednim finančnim izgubam.

V podjetju MIT informatika smo se izziva izboljšanja sodelovanja v projektnih timih lotili z integracijo poslovnega informacijskega sistema MIT Orkester in zbirke Microsoft Office 365, oziroma z orodjem Microsoft Teams, ki ponuja najsodobnejše zmožnosti za skupinsko delo. Bistvena prednost takšne povezave je ohranjanje enostavnosti in nadzora nad izvajanjem projektov, vodenih s poslovnim informacijskim sistemom, ter posodobitev zastarelih, ročnih in na pol papirnih delovnih postopkov s popolnoma preglednimi digitalnimi pristopi.

MIT informatika - projekti v MS Teams
MIT informatika - projekti v MS Teams

Kakšne so pravzaprav koristi takšne rešitve

Poslovni informacijski sistem MIT Orkester za proizvodna podjetja uporabnikom omogoča istočasno spremljanje različnih tipov proizvodnje, od veliko- in maloserijske do posamične naročniške oziroma projektne. Ob tem lahko vsako naročilo spremljajo kot projekt. Vgrajene zmožnosti za projektno vodenje so usmerjene na finančno in časovno obvladovanje projektov, predvsem z namenom obvladovanja dobičkonosnosti. Na projekte se navezujejo tudi vsi delovni nalogi ter tehnološki postopki z normativi in sestavnicami, kalkulacije in celo plan proizvodnje. Uporabnikom je na voljo tudi vizualizacija projektnega plana, vse do ravni posameznih tehnoloških operacij.

Prek povezave projektov v MIT Orkestru s storitvijo Microsoft Teams pa projektni timi pridobijo celovito okolje za sodelovanje, na primer:

  • obvladovanje projektne dokumentacije,
  • skupinsko delo z dokumenti,
  • vodenje delovnih postopkov v povezavi z dokumenti,
  • vodenje plana aktivnosti,
  • spremljanje zadolžitev oziroma delovnih nalog po metodi Kanban,
  • komunikacijska orodja: takojšnje sporočanje, video in glasovno klicanje, videokonference …

Z uporabo Teamsov dosežete, da so člani vaših projektnih timov o vsem pravočasno obveščeni, da ne zamujajo rokov, da imajo vsi sodelujoči na voljo vse informacije, ki jih potrebujejo pri delu ter da se lahko sodelavci samostojno povezujejo v nove (ad-hoc) delovne skupine.

Souporaba MIT Orkestra ter storitve Microsoft Teams zagotovo doprinese učinkovitost, prožnost, prilagodljivost in ciljno usmerjenost, kar je potrebno za izvajanje agilnega projektnega dela. Tako boste nenazadnje lahko svoje projektno delo hitro uskladili z metodologijo, ki vam najbolj ustreza oziroma našli izvirne načine, kako naročila kupcev realizirati z maksimalno razliko v ceni.

Projektna proizvodnja


Tibor Zavrl

Comments are closed.