MIT informatika_planiranje z uporabo tehnoloških postopkov_Freepik_422

Izboljšajte plan z uporabo tehnoloških podatkov tudi do 30 %

Izboljšajte plan z uporabo tehnoloških podatkov

Če proizvodno podjetje v iskanju rešitev za povečanje izkoristka proizvodnih kapacitet prenese planiranje proizvodnje iz Excela v planski program znotraj celovitega poslovno-proizvodnega informacijskega sistema, je že na dobri poti. Vendar je do cilja še nekaj vzponov, ki pa se jih s kakovostno rešitvijo lahko premaga hitreje in z manj napora.

Veliko informacijskih rešitev za proizvodnjo danes že ponuja osnovno planiranje delovnih nalogov. Vendar takšne rešitve za podjetje, ki želi maksimalno izkoristiti svoje vire v proizvodnji, enostavno ni dovolj. »Zgolj planiranje delovnih nalogov, brez da bi planirali tudi operacije tehnoloških postopkov, dopušča preveč vprašanj in predvsem omogoča, da se za izvedbo posameznega delovnega naloga predvideva več časa, kot bi se ga v resnici potrebovalo. Seveda je problem lahko tudi v nasprotnem, in sicer, da se planira manj časa, kar lahko botruje zamudam pri dobavi,« je povedal Tibor Zavrl, poslovni svetovalec v podjetju MIT informatika.

MIT informatika: planiranje z uporabo tehnoloških postopkov (foto: Freepik)
MIT informatika: planiranje z uporabo tehnoloških postopkov (foto: Freepik)

Potencial je v pravih podatkih

Za kakovostno planiranje je nujno, da se pri pripravi plana uporablja čim več informacij iz delovnih nalogov, pri čemer igrajo ključno vlogo tehnološki podatki. Podjetje namreč lahko ustvari izgubo že pri sami izdelavi delovnega naloga, torej še preden naročilo da v proizvodnjo! Problem je predvsem, če program za pripravo delovnih nalogov ne vključuje tehnologije – na primer podatkov o tehnoloških postopkih in tehnoloških delovnih mest.

»Če se že pri pripravi delovnega naloga vključi natančne podatke, od porabe časa za posamezno operacijo, do stroja, na katerem se bo ta operacija izvrševala, planer lažje razporeja delovne naloge in predvidi čas za njihovo izvedbo, pri čemer je zelo pomembno, da lahko planira na ravni posameznega stroja.«

Ta zmožnost onemogoča, da bi v proizvodnji, kljub na videz dobri zapolnitvi z delovnimi nalogami, dejansko prihajalo do neizkoriščenosti posameznih strojev. Kot pravi Zavrl, je smiselno iti še korak dlje in pri planiranju upoštevati karakteristike strojev, od zmogljivosti do časov priprave stroja ter tudi specifiko izdelkov, da se izognemo prevelikemu številu menjav na strojih.

Pameten sistem ERP optimizira proizvodni plan

V ERP-sistemu MIT Orkester podjetje skozi proizvodni modul obvladuje celoten nabor tehnologije, ki jo uporablja pri proizvodnji. Tehnološki podatki, od normativov, kosovnic in tehnoloških postopkov ter pripadajočega orodja, se samodejno prenašajo na delovne naloge ter tehnologom in planerjem omogočajo, da optimalno izkoriščajo vire v proizvodnji.

Ker se za posamezne tehnološke postopke že v fazi priprave delovnega naloga lahko določi tudi stroje, na katerih se bodo izvajali, MIT Orkester izboljšuje tudi fino terminiranje oziroma planiranje proizvodnih kapacitet na dnevni ravni. V primeru, da podjetje obratuje z velikim številom delovnih nalogov hkrati in da želi posamezne proizvodne faze čim bolj optimalno razporejati na delovne centre, se lahko za optimizacijo uporabi tudi umetno inteligenco.

Kot ugotavljajo v podjetju MIT informatika, se z uporabo tehnoloških podatkov ter umetne inteligence pri planiranju poveča izkoriščenost proizvodnih linij tudi do 30 odstotkov.

Za podrobnejše informacije o dobrih praksah planiranja še naprej spremljajte blog podjetja MIT informatika. Lahko pa stopite v stik z nami in se dogovorite za predstavitev (Sabina Pšeničnik, tel.: 04 281 31 03, e-pošta: sabina.psenicnik@mit-ing.si). Prvo naslednje brezplačno predavanje o dobrih praksah v proizvodnji bo 12. februarja 2020 ob 9. uri v prostorih MIT informatika. Prijavite se.


Tibor Zavrl

Comments are closed.