MIT informatika: logistika, odpreme (foto: pixabay)

Z učinkovito odpremo skrajšajte dobavni rok

Digitalizacija odpreme podjetjem omogoča učinkovitejšo oskrbo kupcev.

Doseganje dobavnih rokov je ena od osnovnih zahtev kupcev. Proizvodna podjetja zato veliko naporov usmerjajo v optimizacijo proizvodnega procesa. Vendar pa se v veliko primerih zgodi, da lahko sicer pravočasno izdelano naročilo zamudi zaradi zapletov pri odpremi. Po drugi strani lahko napake pri odpremi ali slaba organizacija in posledično uporaba izrednih transportov tako povečajo stroške, da podjetje izgubi ves dobiček od posla. Delovanje odpreme je še posebej pomembno pri distribucijskih in trgovskih podjetjih, kjer je od učinkovitosti logistike odvisna celotna dejavnost.

»Z izboljšanjem planiranja odpreme lahko podjetje skrajša dobavni rok za vsaj en dan. Pri veleprodaji ali enostavnejših dodelavnih storitvah to recimo omogoča, da se blago dobavi že naslednji dan od naročila, ker krepko poveča konkurenčnost,« je povedal Gregor Šemrov, poslovni svetovalec v podjetju MIT informatika.

MIT informatika: logistika, odpreme (foto: pixabay)
MIT informatika: logistika, odpreme (foto: pixabay)

V podjetju MIT so izdelali poseben programski modul za planiranje odprem, ki deluje v okviru poslovnega informacijskega sistema MIT Orkester. Ta modul proizvodnim in trgovskim podjetjem bistveno poenostavi odpremni postopek, s čimer omogoča tako skrajšanje samega procesa kot tudi zmanjšanje napak. Glavne prednosti sistema se skrivajo v visoki avtomatizaciji rutinskih postopkov, kot so:

– samodejno generiranje plana za odpremo glede na prevzeme iz proizvodnje na skladišče in naročila kupcev;

– razvrščanje potrjenih nalogov za odpremo glede na transportne poti in lokacijo kupcev;

– obračun stroškov transporta;

– samodejno generiranje dokumentacije za posamezen odpremni nalog (dobavnica, certifikati, CMR …).

Takšen agilen odpremni proces podjetjem prinese vrsto koristi:

  1. Standardne čase opreme, ki se upoštevajo že v ponudbi, kar pomeni, da se podjetje lažje drži danih dobavnih rokov;
  2. Učinkovitejše planiranje proizvodnih nalogov glede na datume odprem;
  3. Točne informacije o zasedenosti prevozov, na osnovi katerih lahko sprejme izredna naročila brez povečevanja transportnih stroškov;
  4. Manj izrednih prevozov zaradi človeških napak.

»Podjetja lahko z MITovo rešitvijo poleg poenostavitev postopkov, zaradi katerih se povečata kakovost in učinkovitost, digitalizirajo celoten poslovni proces od naročila do odpreme,« je še povedal Šemrov.

Ker je celoten proces pri dobavitelju digitaliziran, ga je možno enostavneje povezati z nabavnim procesom kupca ter oblikovati odzivno oskrbno verigo. Takšno sodelovanje navsezadnje omogoča izgradnjo novih poslovnih modelov, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost in se hitreje prilagajajo razmeram na tržišču.


Gregor Šemrov

Comments are closed.

MITov posvet Dobre prakse povezane in sledljive proizvodnjeSerija webinarjev