Sanjate, da bi poenostavili administracijo za 50 %?

Sanjate, da bi poenostavili administracijo za 50 %?

Sanjate, da bi poenostavili administracijo za 50 %?

Poenostavljeno upravljanje poslovnega procesa, minimalno vnašanje podatkov in boljša preglednost temeljnih funkcij proizvodnega podjetja.

Majhna podjetja izgubljajo ogromno časa z večkratnim ročnim vnašanjem podatkov v različne poslovne programe. Ker jim poslovni informacijski sistem ne povezuje celotnega poslovnega procesa, so primorani voditi podatke prek Excelovih preglednic, pri čemer ponovno nastaja veliko prepisovanja.

Sanjajte

Rezultat je nepregledno poslovanje ter pogosto izgubljanje informacij in napake, na kar se odzivajo z večanjem proizvedenih količin, večjimi zalogami materiala, dodatnimi popusti… Posledično ne dosegajo želene razlike v ceni, povečujejo stroške in obremenitev kapitala ter izgubljajo ugled pri strankah in sapo v primerjavi s konkurenco.

Poslovni informacijski sistem MIT OrkesterM majhnim podjetjem zagotavlja, da do 60 odstotkov zmanjšajo obseg ročnega vnašanja podatkov, pri čemer avtomatizirani postopki zmanjšujejo možnosti za napake.

Minimalno administracije za izvedbo naročila

MIT OrkesterM na prodajni strani omogoča, da se podatke samo enkrat vnese v prodajno naročilo, podatki in druge informacije pa se nato prenašajo skozi sistem vse do proizvodnje, odpreme in fakturiranja. Celoten proces je pregleden in sledljiv, kar zagotavlja informacije za vse ravni, od prodaje, tehnologije, proizvodnje in logistike do vodstva in financ.

Poenostavljena nabava

Tudi na nabavni strani so prihranki časa z MIT OrkestromM ogromni. Potrebe po nabavah materiala se zbirajo iz več virov: delovnih nalogov, prodajnih naročil, iz sistema spremljanja zalog po indikatorjih (signalna, minimalna, maksimalna zaloga…) ter iz proizvodnega načrta. Vse potrebe se kot interna naročila zbirajo na enem mestu v nabavi, kjer se lahko združijo v enotno naročilo za izbranega dobavitelja. Nabavna naročila so povezana tudi z nabavno kalkulacijo, s prevzemnim postopkom in na koncu z likvidacijo prejetih faktur.

Rezultati se pokažejo v rasti dobička in prihodkov

Z uporabo poslovnega sistema MIT OrkesterM majhna proizvodna podjetja znižajo neposredne stroške, prihranijo pri delovnem času za administracijo oziroma se bolj posvetijo osnovni dejavnosti. Ker dosledno izpolnjujejo naročila, jim ni treba več dajati dodatnih popustov, pri čemer se izboljša zadovoljstvo in zvestoba kupcev. Znižanje proizvedenih količin samo na naročene sprošča proizvodne zmogljivosti za nove posle in znižuje obratne stroške. Optimizacija zalog in nabave zmanjša stroške skladiščenja in nabave ter istočasno sprosti prepotreben kapital za financiranje novih poslov in investicije.


Marjeta Povalej

Comments are closed.