MIT informatika Opremljeni za digitalno prihodnost

Opremljeni za digitalno prihodnost

MIT informatika - opremljeni za digitalno prihodnost

Pritiski kupcev, konkurence in zakonodaje narekujejo vedno bolj učinkovito in transparentno poslovanje. Prostora za napake ni več. Anomalije se morajo odkriti že v času nastanka. Ni več dovolj, da so odločitve pravilne, ukrepi se morajo pričeti izvajati takoj. Konkurenčna prednost se danes gradi na agilnosti, cenovni učinkovitosti in kakovosti.

Industrija 4.0 je realnost

Brez uspešne digitalne transformacije, na kateri sloni nova industrijska revolucija, podjetja ne morejo biti primerljivo učinkovita. Odločitve se sprejemajo na osnovi analize velikih količin podatkov, ki se samodejno zajemajo iz poslovnih informacijskih sistemov, oskrbnih verig, podatkov iz oblaka, spletnih storitev ter strojev in naprav. Avtomatizirani poslovni in proizvodni postopki, ki jih krmili umetna inteligenca, skrajšujejo procese, optimizirajo vire in odpravljajo možnosti za napake. Spremljanje trendov ter vzorčenje poslovnih in proizvodnih procesov odkriva trende za pojav napak, še preden nastanejo in ustvarijo poslovno izgubo.

Kako naj se podjetje pripravi na digitalno transformacijo?

Z izzivi digitalizacije se srečujejo podjetja vseh velikosti in dejavnosti. Vendar, kakšne so prave strategije in rešitve, kakšne priložnosti ponujajo nove tehnologije?

Na 11. posvetu podjetja MIT informatika »Opremljeni za digitalno prihodnost«, bo dr. Matjaž Roblek iz Fakultete za organizacijske vede predstavil, kaj prinaša digitalizacija in kako se je lotiti. Svoje izkušnje in načrte bo odkrilo Gorenje, ki je že dobro zakorakalo na pot digitalizacije. Dogodek bo prek številnih zanimivih zgodb in dobrih praks reševanja izzivov digitalne transformacije podal vpogled v napredne digitalizacijske projekte, s katerimi podjetja danes gradijo uspešno digitalno prihodnost.

Na dogodku bodo predstavljene tudi nekatere tehnološke rešitve, ki so že na voljo za digitalno transformacijo:

  • dobičkonosne vsakodnevne odločitve z uporabo vgrajene analitike;
  • dvig produktivnosti in znižanje stroškov z izkoriščanjem umetne inteligence pri planiranju proizvodnje in logistike;
  • povečanje učinkovitosti prodaje in razpoložljivosti proizvodnje z uporabo IoT in avtomatizacije postopkov;
  • poenostavljeno in stroškovno učinkovito brezpapirno poslovanje skozi celoten poslovni proces.

Že danes si rezervirajte čas za vašo digitalno prihodnost

Digitalizacija zagotovo ustvarja nove potenciale za optimizacijo poslovanja in s tem pripeva k višji donosnosti. Vzemite čas za odkrivanje dodane vrednosti digitalizacije in spoznajte priložnosti, ki vam jih ob prehodu v industrijo 4.0 odpira naložba v informacijske rešitve MIT Orkester.

Več informacij: Renata Skumvač, tel.: +386 4 281 31 00, e-mail: marketing@mit-ing.si


Marjeta Povalej

Comments are closed.