MIT informatika: kalkulacije za dobičkonosne ponudbe (foto: iStock)

Do dobičkonosne ponudbe v nekaj minutah

Kalkulator za ponudbe tehničnih storitev skrajša čas izdelave ponudbe in z vgrajenimi algoritmi preprečuje sklepanje poslov, ki ustvarjajo izgubo.

Za komercialista v proizvodnem podjetju pač ni dovolj, da zna prepričati kupca. Izdelek ali storitev mu mora prodati po ceni, ki bo istočasno konkurenčna in vzdržna, s čimer ne bo zagotavljala le golega preživetja, ampak tudi rast in razvoj ter za povrh še dividende.

Proizvodna podjetja poslujejo v zapletenih razmerah. Potencialnih kupcev je veliko, posla ni težko zaključiti za nizko ceno. Vendar ali je to tudi prava cena, ki je dobra tudi za proizvajalca? Prava cena danes ni več tista, ki jo postavlja konkurenca, ampak tista, ki jo kupec še sprejme glede na kakovost in rok dobave. »Kupci v nabavni verigi danes pričakujejo takojšnje informacije in če ponudbe ne moreš oddati pravočasno, enostavno tvegaš, da se bodo obrnili drugam. Še posebej, ker so tudi sami postavljeni pred enake zahteve od svojih kupcev,« je razložila Marjeta Povalej, direktorica MIT informatike.

MIT informatika: kalkulacije za dobičkonosne ponudbe (foto: iStock)
MIT informatika: kalkulacije za dobičkonosne ponudbe (foto: iStock)

Ko se komercialist z oceno na prst debelo ušteje

Zaradi pomanjkanja časa lahko podjetje odda ponudbo, ki je morda na prvi pregled vzdržna, vendar se kaj kmalu izkaže za nedobičkonosno. Ker tehnologi niso vedno razpoložljivi, se dogaja, da komercialisti prodajo po prenizki ceni, ki niti ne pokrije lastne cene.

»Komercialisti imajo velikokrat pomanjkljivo tehnično znanje, saj ne poznajo materialov in tehnologije izvedbe posameznih proizvodnih storitev. Vse to pa vpliva na strošek izvedbe posla in na prodajno ceno za kupca,« pravi Tibor Zavrl, poslovni svetovalec v podjetju MIT informatika.

Drugi skrajni primer, ki je lahko celo še bolj problematičen, pa je, če komercialisti ponudijo previsoko ceno, ki je kupci ne sprejmejo. Posel odnese konkurenca, stroji stojijo, delavci so brez dela. V obeh primerih se tako ustvarja izguba, ki pa bi jo bilo možno enostavno preprečiti.

Ravno dovolj znanja iz tehnologije, da bo posel cvetel

Tehnologi so enostavno predragocen kader za ukvarjanje s pripravo ponudb, ko pa so komercialistom na voljo primerna orodja, da takšno delo zmorejo sami. Skrbeti morajo namreč za dobičkonosno izvedbo posla in optimalno izpeljavo izvedbe naročila. Zato ni smiselno pričakovati, da bodo tehnologi na voljo za vsako ponudbo ter izvajali predkalkulacije. Če se to pri vas dogaja, čim prej ukrepajte!

»Izziv je, kako razbremeniti tehnologe sodelovanja pri ponudbah, s tem da se komercialistom omogoči hitro in samostojno izdajo cenovno ustreznih tehničnih ponudb, ki pravilno vrednotijo stroške dela in materiala,« je še izpostavil Zavrl.

V podjetju MIT informatika so zato razvili priročen ponudbeni kalkulator, ki ob vgrajenem tehnološkem znanju poenostavlja in avtomatizira pripravo ponudb.

Ključne prednosti hitrega preračuna podatkov za ponudbe

Kalkulator komercialistom v osnovi zagotavlja samostojno pripravo korektnih ponudb:

  • Prednastavljene fromule za izračune potrebnih materialov (količina in cena) in za strojno obdelavo (časi in vrednosti dela) poenostavijo in pohitrijo izdelavo ponudbe;
  • Kakovostnejša storitev za kupca: kupci so bolj zadovoljni, saj ponudbe dobijo v želenem roku, pri čemer vsa vprašanja razrešujejo prek enega kompetentnega sogovornika – komercialista.
  • Pametni popusti: že ob sestavi ponudbe komercialist vidi RVC. Zato lahko v vsakem trenutku ve, koliko popusta lahko v okviru svojih pooblasti še ponudi kupcu, da doseže čim boljšo ceno.
  • Razbremenitev sodelavcev: vsak se ukvarja z nalogami, ki imajo največjo dodano vrednost – komercialisti s kupci, tehnologi s tehnološkimi postopki in normativi, direktorji z razvojem in rastjo poslovanja.

Jasno, v kolikor gre za posebna naročila, je v pripravo ponudbe vsekakor smiselno vključiti tehnologa ter izvesti podrobnejšo predkalkulacijo. Vendar gre v takih primerih običajno za precej višjo dodano vrednost ali celo za novega kupca, ki takšen vložek seveda upravičuje.


Marjeta Povalej

Comments are closed.