MIT informatika: Vodenje projektov (foto: Designed by Freepik)

Ali veste, kakšen dobiček vam prinašajo projekti?

Za projektna podjetja je obvladovanje projektov vitalnega pomena. Pa ne samo z operativnega vidika, ampak tudi s finančnega in z vidika končne uspešnosti, ki se pokaže kot razlika v ceni oziroma dobiček.

Čeprav projekti potekajo gladko, še ni nujno, da prinašajo načrtovan dobiček. Dokler niso zbrani vsi računi in ovrednoteno celotno delo, je nemogoče vedeti ali je bila ponudba pravilna, ali ste ustvarili izgubo. Največji problem je, da projektna podjetja te informacije pridobivajo z zamudo. Vodje projektov, sodelavci in ostali deležniki na projektu ne morejo pravočasno ukrepati, v kolikor se stroški nenačrtovano povečajo. Problem se lahko pojavi tudi pri zaključnem obračunu. Če izvajalec projekta nima zbranih vseh dokumentov in podatkov, se kaj lahko zgodi, da se kasneje najde še kak račun ali izvedena naloga, ki pokvari lepo sliko uspešnega projekta.

Uspešnost projekta pod drobnogledom

Izvajalcem projektov je na voljo posebna rešitev za projektno vodenje, ki na enem mestu ponuja vse podatke in dokumente, ki so potrebni za obvladovanje poslovne uspešnosti projektov. MITova rešitev vam omogoča spremljanje ključnih finančnih pokazateljev, kakor tudi celovito finančno-računovodsko spremljanje projektov:

  • Vodenje izkaza uspešnosti na ravni uspešnosti posameznega projekta in projektnega portfelja
  • Grafično spremljanje uspešnosti projektov s pregledovanjem strukture prihodkov in stroškov
  • Osnovna poročila s kartico projekta, brutobilanco in obolom (konti in stroškovna mesta)
  • Posebna poročila z izkaz uspeha projekta, PC in stroškovnega mesta
  • Druga poročila na zahtevo
MIT informatika_Vodenje projektov
MIT informatika: Vodenje projektov (foto: Designed by Freepik)

Poleg samih finančnih pokazateljev rešitev omogoča tudi spremljanje različne dokumentacije, od nabavnih in prodajnih pogodb do prejetih in izdanih naročil ter računov. Tako imajo vodje projektov vedno na voljo prave informacije o uspešnosti, hkrati pa prek izboljšanega nadzora zagotavljajo finančno-računovodski službi prave podatke za obračune in poročila.


Marjeta Povalej

Comments are closed.