MIT informatika - Power BI (foto: www.freepik.com, designed by iconicbestiary)

Za obvladovanje prodaje potrebujete zanesljive informacije

Uspešnost današnjega poslovanja je odvisna od znanja in uporabe informacij. V vse bolj digitaliziranem okolju postajajo podatki najpomembnejši poslovni vir, saj podpirajo odločitve in krmilijo procese.

Čeprav se tudi v vašem podjetju zbira velika količina podatkov, pa je vprašanje, ali jih lahko ustrezno obdelate in iz njih ustvarite vrednost – prave informacije, ki so zaposlenim na voljo na pravi način in ob pravem času.

Kako pa je pri prodaji? Število vsakodnevnih poslovnih dogodkov raste, položaj na tržišču pa se hitro spreminja. Dejavnikov, ki vplivajo na uresničevanje prodajnih ciljev, je vedno več in vedno manj so obvladljivi, zato je odstopanja od ciljev in anomalije pri poslovanju praktično nemogoče pravočasno zaznavati.

MIT informatika - Power BI: Za obvladovanje prodajne uspešnosti potrebujete zanesljive informacije
MIT informatika - Power BI (foto: www.freepik.com, designed by iconicbestiary)

Poenostavite pridobivanje, razdeljevanje in prikazovanje informacij za učinkovito odločanje

Rešitve BI@MIT, ki temeljijo na uporabi tehnologij Power BI, vam zagotavljajo enostavno odkrivanje vzrokov za odstopanja ter pravočasno in pravilno ukrepanje ob prepoznanih razmerah ali trendih na trgih.

  1. Z uporabo Power BI postane poslovanje popolnoma pregledno, ker vsem deležnikom omogoča učinkovito spremljanje rezultatov prodaje ter hiter dostop do ključnih informacij, ki jih potrebujejo za sprejemanje pravočasnih in pravilnih poslovnih odločitev.
  1. Zaradi enostavnega deljenja splošno razumljivih, vizualno predstavljenih informacij, postanejo uporabniki prodajnih poročil poleg vodstva, financ in samega oddelka prodaje tudi drugi ključni uporabniki, na primer na področju trženja, razvoja poslovanja in izdelkov, upravljanja s kadri …
  1. Različne ravni odločanja imajo v vsakem trenutku na voljo prilagojene informacije o tem, kateri izdelki se prodajajo na posameznih trgih, kako se gibljeta prodaja in dobičkonosnost, ter kje in zakaj prihaja do odklonov.
  1. Interaktivna vizualizacija poslovnih poročil je zasnovana glede na raven zanimanja – od splošnega pogleda z več kazalniki do pogleda, ki omogoča podroben pogled v specifično področje zanimanja. Power BI ob vrtanju v globino omogoča tudi možnost filtriranja globine prikaza podatkov po različnih dimenzijah in področjih zanimanja, na primer po trgih, kupcih izdelkih in odgovornosti.

Od uvedbe rešitve je odvisna tudi končna uspešnost prodaje

Podjetje MIT informatika s partnerskim podjetjem B2 zagotavlja celovito storitev uvedbe, ki poleg tehnične namestitve in priprave podatkovnega modela vključuje tudi dobre prakse pri prodajni analitiki in kontrolingu. Tak reinženiring prodajnega poročanja vključuje poleg podatkovnega modela tudi pripravo formul oziroma algoritmov ter podatkovnih matrik. Ob tem poskrbijo, da vizualizacije zagotavljajo enotno ter intuitivno interpretacijo podatkov za sprejemanje optimalnih poslovnih odločitev na vseh ravneh.

MIT informatika in B2 vam na tak način omogočata prilagodljivost poslovnega modela, ki je ključna za dolgoročno dobičkonosno rast. Poleg poenostavitve notranjih procesov priprave in analize podatkov vam Power BI omogoča, da uporabniki samostojno in bolj učinkovito spremljajo rezultate, hitreje odreagirajo in avtomatsko generirajo poročila na vseh nivojih organizacije. Ob tem so poročila enostavna za uporabo, vsi ključni podatki za obvladovanje prodaje so na enem mestu ter uporabnikom na voljo vedno in povsod. Rešitev je možno enostavno razširiti tudi na druga poslovna področja ter s tem povezati prodajne rezultate še z drugimi pokazatelji uspešnosti poslovanja.

Več informacij: Tomaž Dular


Tomaz Dular

Comments are closed.