MIT informatika: Z analizo in vrednotenjem kupcev do dobička

Z analizo in vrednotenjem kupcev do dobička

Splošno velja, da z digitalnim trženjem, ki večinoma poteka prek spleta, pridobimo kakovosten vpogled v kupca. Kaj pa kupci, s katerimi ne poslujemo prek spleta, kar se dogaja pri danes običajnem medpodjetniškem poslovanju?

V splošnem velja, da se 80 % dobička ustvari z 20 % najbolj donosnih strank. Zato se tudi pri ocenjevanju donosnosti kupca pogosto uporablja pravilo 80/20. Torej je potrebno učinkovito orodje, da se lahko intenzivneje ukvarjamo z dobičkonosnimi kupci! V tem primeru se je treba nasloniti na uporabo sistema CRM, prek katerega spremljamo naše in kupčeve aktivnosti.

MIT informatika: Z analizo in vrednotenjem kupcev do dobička
MIT informatika: Z analizo in vrednotenjem kupcev do dobička

Ni pomembno samo koliko, ampak tudi kako

Pri analiziranju dejavnosti kupca ni zanimiv samo kupčev promet na strani prihodkov in pogostost nakupov. Še bolj je pomembna in še več nam pove njegova dinamika plačil. Prek analize partnerja dobimo vpogled v načine plačevanja, na primer ali se poslužuje kompenzacij, cesij, je plačeval pred rokom in si priznaval kasaskonto, kakšno je število dni zamude plačil, kakšna je struktura odprtih postavk po dnevnih zapadlosti, obresti, stečaji ipd. Pomembne so tudi informacije o tem, kakšen je bil kupčev povprečni rok plačila čez celo leto in ostali podatki, ki so nam na razpolago vsak trenutek in predstavljajo izhodišče za lažje dnevne odločitve in pogajanja.

z-analizo-in-vrednotenjem-kupcev-do-dobicka
MIT informatika: z analizo in vrednotenjem kupcev do dobička

Zgrabimo CRM

Programska rešitev MIT Orkester je orodje, ki signalizira, katerim strankam naj posvečamo pozornost. Modul MIT@CRM ob tem zagotavlja tri temeljne zmožnosti za sodelovanje s kupci:

  • integriran pogled na stranke s pomočjo analitičnih orodij;
  • obvladovanje odnosov s strankami na enoten način, ne glede na komunikacijski kanal: telefon, internetna stran, osebni stik, itd.;
  • izboljšanje učinkovitosti in storilnost procesov, ki so povezani z odnosi s strankami.

Z uporabo MIT@CRM je možno prihraniti do 30 % časa za delo s kupci. Poleg tega se zmanjša število napak ter izboljša odziv tako na potrebe kupcev kot tudi na anomalije pri poslovanju z njimi.

Dobra analiza za lepši zaključek leta

V prihajajočih dneh bomo začutili decembrske dni tudi skozi svet števil, inventur in analiz. Uspešno izvedena analiza je podlaga za odločanje in načrtovanje v prihodnost. Z dobrim orodjem je načrtovanje lažje in učinkovitejše ter omogoča doživeti zadnji mesec v letu kot čaroben, poln prijetnih druženj, z mnogo izrečenih želja za prihajajoče leto.

MIT informatika: Koledar - načrtovanje aktivnosti;
MIT informatika: Koledar - načrtovanje aktivnosti;

Sladjana Gogic

Comments are closed.