MIT informatika, Intera Intrix CRM

V povezavi z Intrix CRM do učinkovitejše prodaje

Trženje in prodaja sta po eni strani med največjimi spodbujevalci digitalne transformacije. Po drugi pa bosta v času negotovih razmer ter za okrevanje po krizi ključna pri zagotavljanju likvidnosti.

Tudi pri digitalizaciji trženja in prodaje se izkaže vrednost kakovostnega poslovnega informacijskega sistema. Takšen sistem omogoča povezovanje z različnimi trženjskimi in prodajnimi rešitvami od sistema CRM do spletnega nakupovanja in naročanja. V podjetju MIT informatika smo poslovni informacijski sistem MIT Orkester povezali z vodilnim slovenskim sistemom za delo s strankami Intrix CRM. Povezava obeh sistemov zaposlenim v prodajni službi prinaša vrsto poenostavitev, zaradi katerih se lahko bolje posvetijo strankam in so bolj uspešni.

Vodenje prodaje od ponudbe do računa

Prodajniki lahko v Intrix CRM pripravljajo ponudbe, ob zaključku ponudbe pa se prenesejo podatki v MIT Orkester, kjer se izdela račun. Zadolženi za izdajo računov preko posebnega pregleda v MIT Orkestru vidijo podatke o zaključenih ponudbah in enostavno izberejo tiste, za katere želijo izstaviti račun. Ta vsebuje vse podatke iz zaključnice, vključno s poljubnim dodatnim besedilom, podatkom o predvidenem načinu plačila in različnimi vrstami dogovorjenih popustov, pri čemer je tudi že knjigovodsko obdelan. Za zagotavljanje celovite informacije o poslu na enem mestu se ob vsakem izdanem računu v dokumentni sistem DMS@MIT prenese tudi pdf-datoteka ponudbe in naročilnice.

Vse informacije na enem mestu

Integracija prodajnemu osebju omogoča, da imajo na enem mestu zbrane vse informacije o poslovanju z določenim partnerjem: kontaktne podatke, interakcije, finančne podatke – na primer odprte terjatve – ponudbe, naročila … Možen je tudi prenos artiklov, zalog in cenikov iz MIT Orkestra v Intrix CRM.

MIT informatika v sodelovanju z Intera Intrix CRM
MIT informatika, Intera Intrix CRM (foto: Freepik by vectorpouch)

Delo pri strankah

Prek Intrix CRM lahko prodajalec pri stranki dostopa do vseh podatkov, pri čemer lahko tudi vnaša podatke o partnerju, kreira osnovno ponudbo na podlagi podatkov iz pogodb, cenikov in artiklov v MIT Orkester ter jo pošlje partnerju. Iz tega sistema se lahko v MIT Orkester prenesejo tudi podatki o službenih poteh za obračun potnih nalogov.

Za več informacij o vodenju prodaje se obrnite na ga. Bernarda Korelec.


Bernarda Korelec

Comments are closed.