MIT informatika: urejeni poslovni in proizvodni procesi

Ste pripravljeni na kupce, ki zahtevajo urejeno poslovanje?

Podjetja, ki so nedavno uvedla poslovni informacijski sistem MIT Orkester, so uredila poslovne in proizvodne procese v skladu s standardi avtomobilskih proizvajalcev in pričakovanji uglednih mednarodnih kupcev.

Številna podjetja iz kovinske in plastične industrije so v zadnjem času pridobila posle z evropskimi avtomobilističnimi proizvajalci, trgovskimi verigami in proizvajalci potrošniških izdelkov. Novi posli pa so prinesli tudi nove zahteve. Tako se je pojavila zahteva po večji urejenosti in sledljivosti procesov čez celotno podjetje, ki večinoma izhajajo iz potreb po obvladovanju kakovosti. Uvedba standardov kakovosti, kot so ISO 9001, ISO 14000 in ISO/TS 16949 ter AIAG je za številne dobavitelje že postala obveza, v kolikor še ne pa morajo vsaj zagotavljati urejenost in preglednost poslovanja v skladu z usmeritvami teh standardov oziroma z zahtevami presojevalcev.

»Podjetje MIT informatika nam je s svojimi dobrimi praksami pomagalo urediti poslovanje in digitalizirati procese v proizvodnji, ki sedaj niso bili ustrezno informacijsko podprti. Z uvedbo poslovnega informacijskega sistema MIT Orkester lažje izpolnjujemo stroge zahteve naših kupcev in obvladujemo poslovno uspešnost,« sta povedala Igor Kren in Bojan Štampfel, direktorja podjetja PRIMA PLAST d.o.o.

V sistemu MIT Orkester proizvodna podjetja sledljivo obvladujejo celoten poslovni proces, od prejema prodajnega naročila do odpreme kupcu in logistike, ki poteka po standardih v avtomobilski industriji in pravilih trgovskih podjetij. V sistemu vodijo normative, delovne naloge ter sledljivost materialov in lastnih končnih izdelkov.

MIT informatika: urejeni poslovni in proizvodni procesi
MIT informatika: urejeni poslovni in proizvodni procesi

Monitoring dodatno izboljša vodenje in sledljivost v proizvodnji

Z rešitvijo MIT informatike za monitoring proizvodnje podjetje poleg prijave delavcev na delovne naloge ter na tehnološke postopke avtomatizira odpis materiala in polizdelkov glede na normative. Hkrati vzpostavi spremljanje dodatnih količin materialov, ki se jih uporablja zaradi specifičnosti proizvodnega procesa oziroma okoljskih dejavnikov. Monitoring tako v povezavi z ERP-sistemom MIT Orkester zagotavlja popolno sledljivost izdelkov po delu, strojih in po materialu.

Spremljanje proizvodnje se izvaja z uporabo proizvodnih terminalov, pri čemer aplikacijo sestavljajo štirje gradniki. Najprej delavec izbere delovne naloge in nanje vpiše količino opravljenega dela. V naslednjem koraku mu program predlaga, katere materiale in v kakšnih količinah je porabil, nato pa še, koliko časa je za kaj porabil in na katerem stroju je izvedel posamezne operacije. V zadnjem koraku je na voljo celotno poročilo o izvedbi, v katerem so vgrajene tudi različne kontrole. Ob potrditvi podatkov s strani delavca se samodejno razknjiži poraba materiala iz skladišča in izvede prevzeme izdelkov na skladišče. S tem podjetje pridobi ažurne podatke o zalogah in opravljenem delu na ravni posamezne izmene.

Urejeno poslovanje

Z organizacijskega vidika uvedba MIT Orkestra podpre prenovo notranje organizacije in z vgrajenimi dobrimi praksami izboljša urejenost procesov. Vgrajene kontrole zaposlene v režiji in proizvodnji vodijo skozi posamezne delovne postopke, kar zagotavlja ponovljivost in s tem standardizacijo.

»Imamo boljši vpogled v procese, tako v sami proizvodnji kot tudi v režiji. S tem smo pridobili ažurne informacije za pravočasno ukrepanje in izboljšave poslovanja s ciljem upravljanja kakovosti ter povečanja učinkovitosti,« sta še povedala Igor Kren in Bojan Štampfel, direktorja podjetja PRIMA PLAST d.o.o.

MIT Orkester prek sprotnega zajema podatkov iz proizvodnje zagotavlja avtomatske in predvsem realne izračune pokalkulacij za različna pokritja ter s tem sprotno ugotavljanje dobičkonosnosti na ravni posameznih naročil oziroma serij. Podjetje pridobi tudi boljši pregled nad poslovanjem, od ažurnega stanja zalog do vpogleda v proizvodnjo in nabave s strani prodaje. Izboljša se spremljanje delovnega časa in delovnih nalog, saj se lahko učinkovito sledi opravljenem delu tudi v primeru, ko več zaposlenih dela na več strojih istočasno. MITova rešitev ponuja vrsto koristi tudi na področju finančnega poslovanja, ki je eno ključnih za zagotavljanje nemotene oskrbe: od planiranja in izvajanja plačil, upravljanja izterjav in obvladovanja finančnih mehanizmov do načrtovanja finančnega toka in spremljanja likvidnosti.

Več informacij: prodaja@mit-ing.si


MIT informatika

Comments are closed.