MIT informatika v sodelovanju z B2, Power BI

Sistem Power BI v Melaminu kot strateška naložba

Melamin tudi z naložbo v sistem za podporo pri poslovnem odločanju, Power BI, krepi kompetence za rast na svetovnem tržišču.

Družba Melamin d.d. Kočevje je evropsko prepoznano podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo smol za papirno in gradbeno industrijo ter impregniranih dekorativnih papirjev za pohištveno industrijo. V svetovnem merilu pa se vse bolj utrjuje s produkti za lakarsko in gumarsko industrijo. Podjetje, ki želi postati eden najpomembnejših igralcev v niši modificiranih melaminskih smol, je v zadnjih letih izvedlo vrsto naložb v najsodobnejše proizvodne tehnologije, pri čemer letno dosega dvomestno rast prodaje.

Zaradi vedno večje zahtevnosti globalnega poslovanja dosedanja rešitev za poročanje, ki je temeljila na uporabi pregledov v poslovnem informacijskem sistemu MIT ter obdelavi in vizualizaciji podatkov z Excelom, ni več zadoščala. Podatki so bili statični, vodilni zaposleni so dobivali poročila za pretekli mesec, zaposleni na operativni ravni niso imeli hitro na voljo tekočih podatkov za odločanje. Pripravljati so jih morali sami, pri čemer je bila kakovost informacij odvisna od njihovega znanja in spretnosti uporabe Excela. »Pridobivanje podatkov za odločanje je bilo pogojeno z veliko dela, zato je bilo zelo zamudno. Uporabniki na različnih ravneh jih zato velikokrat niso mogli pridobiti pravočasno, zaradi česar so bili prestrašeni, nezadovoljni in jezni,« je izpostavil Damjan Murn, direktor prodaje.

Poleg tega, da so v različnih službah uporabljali kopico Excelovih tabel, lokalnih izračunov ter verzij posameznih Excelovih dokumentov, so jim veliko težavo predstavljali nedodelani klasifikatorji. Pridobljene informacije zato niso bile enotne za celotno podjetje, kar je ustvarjalo tudi nezaupanje v njihovo pravilnost.

MIT informatika v sodelovanju z B2, Power BI
MIT informatika v sodelovanju z B2, Power BI

Premik od Excela v celovito rešitev za poslovno odločanje

Po pregledu različnih rešitev za poslovno odločanje, ki so na voljo na tržišču, so se v Melaminu odločili za uporabo rešitve Microsoft Power BI. »Najprej smo skupaj z obema ponudnikoma, ki sta sodelovala v projektu, s podjetjema B2 in MIT informatika, postavili cilje, nato pa smo pregledali vire podatkov in določili podatkovni model, ki smo ga prenesli v OLAP-kocko,« je razložil Damjan Murn.

V podjetju B2 so oblikovali dovršen model za pridobivanje aktualnih in kritičnih podatkov z intuitivnimi prikazi, spremljanje različnih povezanih dejavnikov in nastavljanje prikazov s strani uporabnika. Vse potrebne vire podatkov in njihovo ažurnost so zagotovili v sistemu MIT in tako omogočili delovanje poročilnega sistema.

Agilni vir podatkov brez podatkovnega skladišča

Moderni BI sistemi zahtevajo agilne pristope do podatkov. Priprava podatkovnega skladišča precej podaljša trajanje projekta, zmanjša možnosti za hitre prilagoditve novim poslovnim potrebam. Ker je poslovni informacijski sistem MIT zasnovan tako, da podatkovno skladišče ni potrebno, se vsi podatki črpajo iz produkcijske zbirke podatkov. Takšna rešitev jim je ob cenejši in hitrejši izvedbi zagotovila urejenost podatkov ter istočasno dostop do vseh zgodovinskih podatkov.

Dodatno grupiranje artiklov, partnerjev, dokumentov ter drugih podatkov so zagotovili z razširitvijo obstoječih šifrantov neposredno v sistemu MIT in z uvedbo novih šifrantov. Tako so ob ureditvi podatkov izboljšali tudi urejenost poslovnih procesov, pri čemer se za samo pridobivanje, obdelavo in prikaz podatkov uporablja samo en sistem.

Koristi

Z uvedbo rešitve za poslovno poročanje so v Melaminu pridobili takojšen dostop do dnevno svežih, prečiščenih in združenih podatkov za odločanje.

»Oddelek za informatiko se ne ukvarja več z zamudno pripravo poslovnih poročil, ampak samo bdi nad podatki in njihovim pravilnim vnašanjem,« je povedal Damjan Murn.

Redna poročila za vodstvo se generirajo samodejno, uporabniki pa so pri pripravi poročil na zahtevo popolnoma avtonomni. Interaktivna vizualizacija jim omogoča, da z nekaj kliki pridobijo prilagojene informacije za odločanje pri nalogah, ki jih trenutno izvajajo. Poglede je možno enostavno spreminjati po različnih parametrih, na primer po komercialistih, regijah, branžah, državah ter produktnih področjih.

Podatki za odločanje, ki so na voljo v vsakem trenutku, neodvisno od lokacije uporabnika, so Melaminu omogočili poenotenje ter izboljšanje produktivnosti in kakovosti delovanja celotne režije, od prodaje in nabave do financ in kontrolinga.

Več informacij: ga. Sabina Pšeničnik, prodaja@mit-ing.si


Tomaz Dular

Comments are closed.