MIT informatika - S polnimi jadri naprej

S polnimi jadri naprej

Mersteel SSC z rešitvami MIT Orkester že odgovarja na rast proizvodne dejavnosti.

Podjetje MERSTEEL SSC, d.o.o. je eden vodilnih ponudnikov metalurških izdelkov in storitev v Sloveniji. Svojim kupcem ponuja več kot 15.000 metalurških izdelkov, pri čemer vse bolj širi tudi svojo paleto dodelavnih storitev.

Podjetje je bilo ustanovljeno kot metalurška divizija podjetja Merkur. »Merkur je imel lasten razvoj informacijskega sistema, ki je bil osredotočen na trgovsko dejavnost. Na področju proizvodnje je pokrival samo majhen del naših potreb, zato smo že takrat poiskali rešitev, s katero bi podprli tudi našo proizvodno dejavnost,« je povedla Metka Krajnc, vodja organizacije, kakovosti in informatike v MERSTEEL SSC, d.o.o.

MIT informatika - S polnimi jadri naprej
MIT informatika - S polnimi jadri naprej

Leta 2006 so uvedli MITove proizvodne rešitve, ki so jih integrirali z Merkurjevim sistemom ERP ter tako podprli metalurško proizvodno dejavnost. Ob osamosvojitvi iz skupine Merkur leta 2014 pa so bili primorani v iskanje celovitega informacijskega sistema, saj jim Merkur ni več zagotavljal informacijske podpore.

»Pogledali smo na trgu, kaj je na voljo. Na voljo smo imeli zelo malo časa, zato smo iskali rešitve, ki bi jih lahko najlažje uvedli in hkrati podprli vse tisto, kar rabimo,« je razložila Metka Krajnc.

Ker so delno že poznali MITov proizvodni sistem, MITova ekipa pa je že bila seznanjena z delom njihovega poslovanja, so se odločili, da bodo uvedli tudi ostale MITove poslovne rešitve. Leta 2016 so uvedli rešitve za finance in računovodstvo, nabavo in prodajo ter proizvodnjo in skladiščenje ter rešitve dopolnjevali tekom leta 2017.

Potrebovali so veliko novih dodelav, da so postali vsaj toliko učinkoviti, da so procesi tekli z enako učinkovitostjo naprej. Predvsem je bil izziv velikost in obseg dogodkov. Stremeli so k čim večji avtomatizaciji, s čimer so pridobili želeno hitrost in pridobili vrsto procesnih izboljšav, na primer pri vodenju poslov, logistiki in sledljivosti. V starem sistemu so namreč izvajali veliko ročnega vnašanja podatkov, na primer prilaganje spremne dokumentacije k izhodnim dokumentom. Sedaj se zajem tovrstne dokumentacije izvede že ob vhodu materiala v skladišče in je nato na voljo skozi celoten proces vse do odpreme izdelkov.

Avtomatizacija zagotavlja hiter in pregleden poslovni proces

Na komercialnem, še posebej prodajnem področju, so bile stvari drugačne od standardnih, zato so v MITu sistem ustrezno prilagodili in pohitrili številne postopke. Avtomatizirali so celoten proces od povpraševanja kupca do organizacije optimalnega transporta. Podatki se samodejno prenašajo naprej skozi proces. Ni podvojenih vnosov, posamezni procesi so povezani in se nadaljujejo eden v drugega. Ko se sproži postopek odpreme blaga, teče postopek skozi vse faze do fakture samodejno. Poslovni informacijski sistem MIT Orkester v ta namen spremlja različne statuse in prikaze, ki zaposlenim na posameznem koraku zagotavljajo vnaprej vse informacije, ki jih rabijo za izvedbo svojih nalog, vključno z opozorili, ali kakšen dogodek odstopa od plana.

Celo delovni nalogi za proizvodnjo se generirajo samodejno iz naročila, tako da tehnolog dokumente samo še pregleda in splanira proizvodnjo. Tehnološke zadeve, kot so formule za čase rezanja, poraba materiala in izkoristki so namreč implementirane že v prodajnem delu sistema, tako da tehnologi pred razpisom proizvodnje morebiti izvedejo samo še manjše popravke oziroma optimizirajo izkoristek materiala.

Rešitev za rastočo proizvodnjo

V prejšnjem sistemu je bila metalurška dejavnost podrejena trgovski logiki, z novim sistemom pa so pridobili standardno vodenje proizvodnje z delovnimi nalogi, pred in po kalkulacijami ter vodenjem nedokončane proizvodnje. Sistem podpira tisto, česar prej niso uporabljali ali sploh niso poznali. Veliko lažje spremljajo proizvodnjo in imajo na voljo podatke za odločanje, kar je še posebej pomembno zaradi rasti prihodka iz dodelavnih storitev. Nove rešitve jim zagotavljajo učinkovito organizacijo proizvodnje, s katero so povečali produktivnost, ki jim omogoča povečevanje deleža proizvodnje ter sprejemanje novih, specifičnih poslov.

Učinkovita skrb za kupca

Za obvladovanje poslov so v MITu prilagodili poseben prodajni vmesnik, ki komercialistom omogoča, da z enega mesta dostopajo do vseh informacij v povezavi s posameznim poslom, kot so povpraševanja, ponudbe, finančna stanja ter proženje postopkov, na primer prodajnega naročila, ko kupec potrdi ponudbo. Ko gre proces od prodaje naprej v skladišče ali proizvodnjo, lahko komercialist spremlja tudi statuse dokumentov in delovnih nalogov.

Kot pravijo v Mersteelu, ima komercialist na voljo vse podatke, da se lahko odloča o poslu. Vse aktivnosti se vežejo na njegovo prodajno naročilo, kar je pomembno, da lahko odgovori na čim več vprašanj kupcev.

Odgovorni za partnerje in posle pridobivajo prek vgrajenega sistema obveščanja takojšnje informacije o odstopanjih v procesu, da lahko hitro ukrepajo in da je delo čimbolj tekoče. Če kaj odstopa od dogovora s partnerjem, je tako komercialist pravočasno obveščen. Poleg tega ima na voljo številne druge podatke, prek katerih ima nadzor nad izvajanjem aktivnosti na ravni posamezne pozicije naročila, fakture ali posla, vključno z razliko v ceni.

Podjetje Mersteel SSC je z rešitvami MIT Orkester postavilo temelje za rast poslovanja. Z izboljšavami pri vodenju proizvodnje, logistike in dela s poslovnimi partnerji je pridobilo vzvode za upravljanje poslovne uspešnosti in doseganje odličnih poslovnih rezultatov. Prav okrepitev proizvodne dejavnosti podjetju odpira nove priložnosti za prevzemanje zahtevnejših dodelavnih poslov ter s tem doseganje višje dodane vrednosti in dobičkonosnosti.

Več informacij: Tibor Zavrl


MIT informatika

Comments are closed.