MIT informatika: materialno planiranje

Nižji stroški zaradi pravočasnega naročanja surovin za proizvodnjo

Kdaj in koliko naročiti, da bo dobava izdelkov pravočasna, stroški materiala in prevoza pa optimalni.

V proizvodnih podjetjih je nabava poleg proizvodne in prodajne funkcije najpomembnejša poslovna funkcija, ki prispeva k uresničevanju poslovnih in proizvodnih planov ter zniževanju stroškov.

Nabava je za proizvodna podjetja dejansko strateška funkcija. Za poslovni uspeh ni pomembno le, da podjetje razpolaga s primerno količino materiala, ampak tudi, da je material ustrezne kakovosti, kupljen po primerni ceni in navsezadnje pravočasno na voljo.

Material se vedno lahko naroči, problem pa je vedeti, kdaj mora biti material dobavljen v skladišče. Podjetja namreč stremijo k čim manjšim zalogam, zato naročajo samo količine, ki jih potrebujejo glede na prodajna naročila. Zamude pri dobavah materiala imajo zato lahko boleče posledice:

  • zaradi zamud pri dobavi izdelkov se lahko plačuje pogodbene kazni;
  • zaradi neizpolnjevanja dobavnih rokov trpi ugled podjetja;
  • zaradi hitrega dela kot posledice lovljenja dobavnih rokov hitreje pride do napak, poslabša se kakovost in poveča število reklamacij, kar ustvarja dodatne stroške;
  • zaradi spreminjanja planov je proizvodnja primorana k zamenjavi vrstnega reda delovnih nalogov, kar lahko ustvarja dodatne stroške priprave dela;
  • podjetje za zmanjševanje zamud aktivira kooperante ali uvede nočno oziroma praznično delo, kar dvigne proizvodne stroške in doprinese k ustvarjanju izgube na posameznem poslu.

Problem je, da so dobavni roki materialov različni, materiali prihajajo z vsega sveta po različnih transportnih poteh. Zato je pomembno, da se materiale pravočasno naroči glede na njihove dobavne roke, kar pa je vse prej kot enostavno. Materiala, ki ima dobavni rok en mesec, se enostavno ne more naročati en teden preden ga potrebuje proizvodnja. Po drugi strani lahko prodaja obljubi kupcu krajše dobavne roke in se mora podjetje posluževati hitrejših in s tem dražjih načinov prevoza materiala. Pravočasno naročanje je velik problem, še posebej ko gre za materiale, ki imajo dolge dobavne roke, ker se npr. dobavljajo z ladjo.

MIT informatika: Nižji stroški zaradi pravočasnega naročanja surovin za proizvodnjo
MIT informatika: Nižji stroški zaradi pravočasnega naročanja surovin za proizvodnjo

Razširjeni sistem materialnega planiranja

Podjetje MIT informatika je nadgradilo svojo rešitev za materialno planiranje z novimi zmožnostmi, ki omogočajo pravočasno naročanje surovin in zagotavljanje ustreznih količin. Rešitev problema: naročanje surovin preko Materialnega planiranja smo podprli še z:

  • informacijo o povprečnih dobavnih rokih posameznih surovin in dobaviteljev;
  • porabo surovin v preteklih obdobjih;
  • planirano prodajo izdelkov in za njih potrebnih surovin.

Rešitev podpira tudi obvladovanje minimalnih zalog, pri čemer nabavnike v fazi priprave plana naročanja obvešča o materialih s kritičnimi roki dobave. Nabavna služba ima tako na voljo kakovostnejše informacije pri odločanju in pripravi naročil, zato se lahko bolj posveti iskanju optimalnih nabavnih rešitev.


Tibor Zavrl

Comments are closed.