Digitalizacija proizvodnje - koliko vas stane minuta zastoja?

Koliko pa vas stane minuta zastoja v proizvodnji?

Z uporabo interneta stvari, monitoringa proizvodnje in napovednega vzdrževanja je možno bistveno izboljšati razpoložljivost strojev in naprav.

V Sloveniji znaša povprečen strošek 3-minutnega izpada proizvodnje 1.482,00 evra, glede na panogo pa ti stroški segajo do 29.329,00 evrov na minuto!

Koliko pa vas stane minuta zastoja v proizvodnji?
MIT informatika - Koliko pa vas stane minuta zastoja v proizvodnji?

Zastoji zaradi vzdrževanja imajo pomemben vpliv na kazalnike, kot je skupna učinkovitost strojev in naprav OEE. Podjetja za njihovo zmanjšanje stremijo k čim večjemu deležu preventivnega vzdrževanja, ki ga lahko vključijo v planiranje proizvodnje in tako zagotovijo čim boljšo razpoložljivost. Še vedno pa je vprašanje, kako zmanjšati obseg korektivnega vzdrževanja, ki še vedno ustvarja tudi do 80 odstotkov obsega vzdrževalnih opravil.

Internet stvari napoveduje vzdrževanju in proizvodnji svetlejše čase, saj omogoča cenovno ugodno spremljanje različnih parametrov delovanja strojev, od tresljajev, zvoka in temperature, do okoljskih podatkov. S povezovanjem teh podatkov v vzdrževalne aplikacije, kot je modul za vzdrževanje v ERP-sistemu MIT Orkester, podjetje pridobi kakovostne podatke za načrtovanje vzdrževanja.

»Če želimo preprečiti motnje v planu proizvodnje zaradi mehanskih okvar strojev, je treba s pomočjo monitoringa preventivno vzdrževanje vključiti tudi v plan proizvodnje,« je povedal Tibor Zavrl. Monitoring proizvodnje, podprt z IoT senzoriko in BI analizami, namreč zagotavlja ključne informacije o realizaciji na strojih, na osnovi katerih se določa normative za različne preventivne vzdrževalne posege, od pregledov, nastavljanja, mazanja in čiščenja do zamenjav strojnih delov.

Zajem množice podatkov,s katerimi se odkriva vzorce oziroma karakteristike uporabe in izrabe sredstev ter drugih okoljskih in sistemskih spremenljivk, odpira tudi prehod na napovedno vzdrževanje. Slednje podjetju omogoča, da sprejema ukrepe ter načrtuje preventivne vzdrževalne posege glede na dejansko stanje in verjetnost okvare, ne pa samo glede na čas obratovanja ali število proizvedenih kosov. Na tak način dodatno znižajo obseg korektivnega vzdrževanja ter še povečajo razpoložljivost.

MIT informatika: skupna učinkovitost strojev in naprav OEE (overall equipment effectiveness)
MIT informatika: skupna učinkovitost strojev in naprav OEE (overall equipment effectiveness)

Več informacij: tibor.zavrl@mit-ing.si


MIT informatika

Comments are closed.