Saop Proizvodnja: učinkovito upravljanje in analiziranje reklamacij

Izkoristite priložnosti, ki vam jih ponujajo reklamacije

Z učinkovitim upravljanjem in analiziranjem reklamacij podjetje poveča zaupanje strank, izboljša izvajanje osnovne dejavnosti ter optimizira nabavo. 

Reklamacija je ena od najvišjih oblik kupčevega nezadovoljstva. Nobeno podjetje si reklamacij ne želi, vendar je vsaka reklamacija pravzaprav priložnost – za povečanje zaupanja in ugleda prek učinkovitega reševanja kupčevih problemov ter za izboljšanje izdelka prek povratnih informacij s strani kupcev. Čeprav vsaka reklamacija povzroča slabo voljo in dodatne stroške, je odkrite reklamacije pravzaprav treba sprejemati kot pozitivne dogodke. Kot kažejo raziskave, namreč večina reklamacij ostaja prikritih oziroma skritih, vendar največkrat vodijo k temu, da kupci naslednjič kupijo izdelke drugega proizvajalca ali da s slabimi referencami odvračajo druge kupce.

»Z vidika poslovanja je spremljanje reklamacij smiselno predvsem zaradi nadzora nad stroški in kakovostjo, poleg tega pa služi kot vzvod za ocenjevanje dobaviteljev,« je pojasnil Gregor Šemrov. Poleg obvladovanja notranjih vzrokov predstavljajo reklamacije enega temeljnih parametrov analize ABC za izločanje dobaviteljev (reklamacije, dobavni roki, cena, …).

učinkovito obvladovanje reklamacijskih procesov
MIT informatika: učinkovito obvladovanje reklamacijskih procesov (foto: www.freepik.com; Designed by ijeab)

Poenostavite in pocenite reševanje reklamacij

Reklamacija pomeni strošek že samo z vidika obdelave zahtevka, kaj šele z odpravljanjem problema. Zato mora biti reklamacijski proces karseda hiter, odziven in sam po sebi kakovosten.

Obvladovanje reklamacij v MIT Orkester zagotavlja povezano upravljanje celotnega procesa reklamacije:

zajem reklamacije -> raziskava vzroka -> iskanje rešitve -> korektivni ukrepi

Rešitev tako prinaša sledljivo reševanje reklamacij, od zajema problema in stroškov, do načrtovanja, izvedbe in poročanja o izvedenih ukrepih. Povezanost vseh postopkov se pokaže v avtomatizirani izdelavi reklamacijskih zapisnikov in 8D poročil.

Glavne koristi upravljanja z reklamacijami v MIT Orkester 

Za reševanje reklamacij je daleč najbolj učinkovita rešitev, če se izvaja znotraj poslovnega informacijskega sistema, kjer se nahajajo praktično vsi podatki o proizvedenih, prodanih in nabavljenih izdelkih, materialih in storitvah.

  1. Zmanjšanje administracije: sistem uporabnikom poenostavlja administrativna dela, kot je priprava reklamacijskega zapisnika, tako da se lahko kar najbolje osredotočijo na iskanje vzrokov, rešitev in odpravljanje problemov.
  2. Ureditev in standardizacija procesa: rešitev ponuja hitro povezovanje s prodajno (prodajna naročila, dobavnice) in nabavno dokumentacijo (nabavna naročila, prevzemnice), kar omogoča ažurno reševanje reklamacij v odnosu do kupca, lastne organizacije in naprej proti dobaviteljem.
  3. Hitre analize za stalne izboljšave: Vgrajeni šifranti vzrokov in rešitev reklamacij ter povezava s skupnimi šifranti zagotavljajo enotne informacije ter učinkovito analiziranje reklamacij za optimizacijo poslovnih procesov, organizacije, tehnologije in nabave.

Obvladovanje reklamacij v poslovno informacijskem sistemu MIT Orkester torej podjetju prinaša celovito digitalno obvladovanje reklamacijskih postopkov, ki je pregledno, hitro in cenejše. Vodstvo ob tem pridobi takojšnje in natančne informacije o obsegu, vrsti, vzrokih, povzročiteljih, rešitvah in stroških reklamacij, kar mu omogoča sprejemanje učinkovitih operativnih in strateških ukrepov za trajnostno obvladovanje kakovosti ter izvajanje izboljšav v procesih, izdelkih in storitvah.

Več informacij: Gregor Šemrov


MIT informatika

Comments are closed.