MIT informatika - dober ERP za osebno produktivnost

Dober ERP je pogoj za osebno produktivnost

Poslovanje je bolj kot kdajkoli odvisno od informacij in od hitrosti odločitev. V sodobnem, informacijsko gnanem digitaliziranem poslovanju se zato spreminja vloga zaposlenih. Ti se iz vnašalcev podatkov spreminjajo v odločevalce in namesto rutinskih, časovno potratnih ročnih del prispevajo svoje znanje in ustvarjalnost.

Pravzaprav je takšno spremembo omogočil razvoj integralnih sistemov ERP. Podjetja, ki še danes nimajo celovito podprtih poslovnih procesov in so primorana dele procesov pokrivati z Excelom, Wordom ali Accessom, so še daleč od tega, da bi lahko izkoristila potencial, ki ga imajo v neučinkovitih postopkih, procesnih napakah in v glavah zaposlenih. Pisarniške aplikacije, ki so se še do nedavnega držale podjetij kot rešitve za osebno produktivnost, so tisti del programske opreme, ki v digitaliziranem poslovanju najhitreje izgubljajo svojo vlogo.

Avtomatizacija procesov in postopkov

S povezovanjem procesov znotraj podjetja in s partnerji v oskrbni verigi poslovanja enkratno vnašanje podatkov pridobiva pravi pomen. Ne samo, da se določen podatek ali celo dokument vnese v informacijski sistem samo enkrat, namesto da se jih ročno prepisuje v različne poslovne programe ali pisarniške aplikacije, da se jih celo tiska in pošilja po pošti. Podatek se v takšnem povezanem poslovanju na primer vnese samo pri kupcu. Lahko ga generira sistem ERP, ki nadzira stanje zalog, lahko pride iz spletne trgovine ali iz sistema za B2B naročanje. Podatke se samodejno prenese v dobaviteljev sistem, kjer se prožijo nadaljnji procesi in dokumenti od proizvodnje do odpreme. Podobno se pri dobavitelju lahko prožijo novi nabavni postopki v primeru, da njegove zaloge niso zadostne. Tako je vnos podatka pri enem partnerju avtomatsko sprožil procese pri različnih partnerjih, ki nastopajo v spletu nabavnih verig.

MIT Orkester v tem primeru omogoča popolno elektronsko poslovanje s partnerji, saj podpira elektronske kataloge, izmenjavo naročilnic, dobavnic in računov.

MIT informatika - dober ERP za osebno produktivnost

Delovno okolje

Če so pisarniške aplikacije v osnovi namenjene izdelavi dokumentov, od dopisov do pogodb, pa poročil, še celo naročil in računov, tudi to vlogo vse bolj prevzema sistem ERP. Ker predstavlja osrednje zbirališče podatkov, s svojo poslovno logiko pa možgane podjetja, sodoben poslovni informacijski sistem omogoča avtomatsko izdelavo dokumentov z minimalnim posredovanjem človeka. Celo pogodbo lahko na osnovi pravil in pred nastavljene vsebine sestavi sam. Po drugi strani zna ERP sistem sprejeti, obdelati in shranjevati elektronske dokumente, s čimer odpravlja ročno vnašanje podatkov, tiskanje oziroma kopiranje dokumentov ter arhiviranje. ERP sistem, kot je MIT Orkester, ki na enem mestu združuje podatke, procese in dokumente, podjetjem omogoča, da oblikujejo enotno, varno, nadzorovano in cenovno učinkovito delovno okolje za večino informacijsko podprtih delovnih mest.

Vodenje in odločanje

Ena od pomembnih, danes celo največja korist celovitih sistemov ERP, so podatki, saj na enem mestu združuje zgodovinske podatke iz praktično vseh področij poslovanja – od prodaje do proizvodnje in nabave. ERP sistem z vgrajenimi zmožnostmi za poročanje in vdelano analitiko odločevalcem na vseh ravneh ponuja takojšnje informacije, ki jih rabijo za operativno odločanje pri trenutnih nalogah ali za sprejemanje odločitev, od katerih je odvisna prihodnost podjetja. Ker informacije za odločanje v sistemu ERP nastajajo na osnovi enotnih podatkov, brez človeškega posredovanja (na primer prepisovanje podatkov in izdelava preračunov ali makrojev v Excelu) in posledično brez napak, vsi v podjetju uporabljajo enake podatke, informacije so na voljo na klik, hkrati pa se poročila lahko distribuirajo samodejno na različne naprave, vključno s pametnimi telefoni. Ne samo, da se na tak način poenostavi in pohitri pripravo rednih poročil, s pomočjo analitičnih zmožnosti odločevalcem pa tudi kreativnim zaposlenim ni potrebno čakati na ad-hoc informacije, ki jih rabijo za specifične naloge z visoko dodano vrednostjo, na primer segmentacija strank ter raziskave dobaviteljev. Takšno osrednje obvladovanje podatkov, kot ga zagotavlja MIT Orkester, v proizvodnih podjetjih poleg poslovne analitike in poročanja zagotavlja tudi hitro izdelavo pred in po kalkulacij. S tem omogoča pripravo dobičkonosnejših ponudb, zagotavljanje realnih rokov izdelave ter učinkovitejšo procesno, tehnološko in stroškovno optimizacijo.

Za več informacij nam pišite na prodaja@mit-ing.si ali nas pokličite na +386 4 281 31 00.


Marjeta Povalej

Comments are closed.