MIT informatika - EDI - elektronska izmenjava podatkov

Digitalno zunanje poslovanje je lahko 90 % učinkovitejše

Povezava ERP-sistema in storitev za elektronsko izmenjavo omogoča do 90-odstotkov učinkovitejše poslovanje s partnerji.

Čeprav so že vsi dokumenti, ki nastajajo pri poslovanju, v elektronski obliki, pa se med partnerji še vedno izmenjuje papirna dokumentacija. Podjetja so sicer papirne dokumente in navadno pošto začela zamenjevati z dokumenti PDF in elektronsko pošto, vendar s tem kakšnih občutnih procesnih izboljšav niso dosegla. Največji problem je to, da se podatke z dokumentov še vedno ročno prepisuje v poslovne programe. To kliče po napakah in onemogoča avtomatizacijo procesov. Uporaba elektronskega dokumenta PDF in e-pošte sicer odpravi stroške tiskanja in pošiljanja pri izdajatelju, vendar stroške tiskanja prenese na prejemnika. Prejeti PDF-dokumenti se namreč natisnejo vsaj enkrat, če ne drugega za računovodstvo.

Avtomatizacija nabavnega procesa

Integracija sistemov ERP in storitev elektronske izmenjave vzpostavlja avtomatiziran nabavni proces, saj se na tak način lahko podpre izmenjavo vseh ključnih nabavnih dokumentov (ponudba, naročilnica, potrditev naročila, dobavnica, potrditev dobave in račun). Možno pa je izmenjevati tudi druge dokumente, ki so pomembni za učinkovito delovanje nabavne verige, na primer cenike, kataloge blaga, stanje zalog ter logistične dokumente. Celoten proces se izvede praktično v realnem času, ne glede na to kje na Zemlji se nahajajo partnerji. Ob tem je zagotovljen popoln nadzor nad procesom pošiljanja in prejemanja dokumentov ter revizijska sledljivost, kar omogoča takojšnje odpravljanje morebitnih anomalij in zagotavlja pravočasno dostavo (JIT) in plačevanje. Kakovostne storitve vračajo informacije o statusih dokumentov, kar pomeni, da lahko uporabniki laže načrtujejo nadaljnje aktivnosti in obvladujejo tveganja.

MIT informatika - elektronska izmenjava podatkov - do 90 % večja učinkovitost
MIT informatika - EDI - elektronska izmenjava podatkov - do 90 % večja učinkovitost

Pošteno – pridobitve za vse, izdajatelje in prejemnike

Brezpapirno medpodjetniško poslovanje, ki poteka na digitalen in avtomatiziran način, resda ni zastonj. Je pa za vsaj polovico cenejše kot pošiljanje papirnih dokumentov po pošti, ter neprimerljivo hitrejše in bolj zanesljivo kot pošiljanje elektronskih dokumentov po e-pošti.

Od njega imajo enakovredne koristi vsi udeleženci v oskrbni verigi. Dobaviteljem zagotavlja avtomatsko izdajo e-dokumentov in vzpostavitev enotnega poslovanja s partnerji. Hkrati povečajo zanesljivost dostave ter znižajo stroške izdaje dokumentov. In kar je še posebej pomembno – zaradi boljše sledljivosti se izboljša plačevanje – plačilo dobijo v roku. Kupci na drugi strani pridobijo berljive dokumente, ki jih lahko preprosto uvozijo v svoje sisteme, avtomatsko prevzamejo posamezne postavke iz dokumenta in avtomatizirajo interne procese (obdelava prodajnih ponudb, likvidacija računov, kontrola poslov, priprava plačilnih nalogov…). Tako prejetih dokumentov ni več treba tiskati za arhiv, ampak že ponudniki storitev elektronske izmenjave ponujajo rešitve za njihovo varno hrambo.

Brezpapirno s partnerji

ERP-sistemi MIT Orkester podpirajo različne scenarije brezpapirnega poslovanja s poslovnimi partnerji. MIT Orkester je za to povezan z vsemi vodilnimi omrežji oziroma storitvami elektronske izmenjave (EDI), ki v Sloveniji omogočajo elektronsko izmenjavo z lokalnimi podjetji ter podjetji na tujih trgih:

  • ZZI (ZZInet, bizBox)
  • Panteon Group (Panteon.net®, eb-MANAGER®)
  • EBA
  • 3Net

Ne samo, da se prek teh storitev lahko izdaja ali prejema elektronske račune. MIT Orkester na tak način nadgrajuje zmožnosti za podporo pri nabavi JIT v smeri boljšega obvladovanja zunanjega dela procesa nabave. Poslovanje z dobavitelji postane bolj pregledno, hitrejše in cenejše – predvsem zaradi odprave napak in boljšega nadzora nad procesom, ki omogoča pravočasno ukrepanje.

Elektronska izmenjava se kaže kot ena od osnov digitalizacije poslovanja, saj brez nje ni možno zagotoviti avtomatizacije procesov, ki se odvijajo med podjetji. Podjetje sicer lahko samostojno vzpostavlja posamične EDI-povezave s partnerji, vendar mu uporaba teh pristopov ponuja večjo prilagodljivost na zahteve partnerjev ter navsezadnje hitrejšo in cenejšo vzpostavitev digitalnega poslovanja z njimi.

 

Za več informacij nam pišite na prodaja@mit-ing.si ali nas pokličite na +386 4 281 31 00.


Marjeta Povalej

Comments are closed.