MIT informatika - Če obvladujete zaloge, obvladujete svoj posel

Če obvladujete zaloge, obvladujete svoj posel

Z optimizacijo zalog lahko do 30 odstotkov dvignete učinkovitost, sprostite denar in zagotovite nemoteno oskrbo kupcev.

Zaloge proizvodnim podjetjem povzročajo glavobole. Če jih je preveč, je vanje vezanega preveč denarja, ki ga podjetje potrebuje za investiranje. Če jih je premalo, ali če se ne ve, kje kaj je in v kakšni količini, se lahko dogajajo zamude pri dobavi kupcu. K temu dodatno prispevajo tudi zamude v proizvodnji, če ta ni pravočasno oskrbovana z materialom. V kolikor morate materiale kupovati na hitro, se pogosto zgodi, da jih kupujete po previsoki ceni in vprašljive kakovosti. Posledica je vsekakor zmanjšanje razlike v ceni, lahko pa celo izgubite posle zaradi zamud in reklamacij. Problemi pomanjkljivega vodenja zalog se pokažejo najkasneje ob inventuri, ko knjigovodsko stanje ni usklajeno z dejanskim, zaradi česar lahko plačate visoke nenačrtovane davke ali utrpite izgube zaradi zalog, ki jih ne morete več porabiti ali prodati.

MIT informatika - Če obvladujete zaloge, obvladujete svoj posel
MIT informatika - Če obvladujete zaloge, obvladujete svoj posel

Osnove za učinkovito upravljanje z zalogami

Eden od osnovnih pristopov k optimizaciji zalog je določanje minimalnih zalog za vsak artikel. Drugi je enkratno vnašanje podatkov in avtomatizacija procesa, ki se začne že pri prodajnem naročilu. Podatki se nato samo še prenašajo v interno naročilo, kjer mora sistem komercialiste opozoriti o razpoložljivosti zalog in samodejno sprožiti postopek, bodisi za nabavo trgovskega blaga, bodisi za pričetek proizvodnje in s tem povezan nabavni proces. Pri tem je zelo pomembno, da imate glede na dejavnost in tip proizvodnje možnost vodenja zalog po odlagalnih mestih. V veliko pomoč so lahko enostavni pretvorniki merskih enot, če recimo nabava kupuje material po teži, prodaja pa ga kupcem zaračunava v dolžinskih enotah.

Prilagojena rešitev za vodenje zalog v proizvodnih podjetjih

Poslovni informacijski sistem MIT Orkester proizvajalcem nudi popolno obvladovanje zalog. S tem vam zagotavlja, da imate v zalogah vezanega čim manj kapitala, hkrati pa se lahko pravočasno odzovete na zahteve kupcev:

  • več-nivojsko vodenje materialno blagovnega knjigovodstva, pri čemer je možno rešitev popolnoma prilagoditi posebnostim panoge
  • različne metode vrednotenja zalog (FIFO, povprečne cene…)
  • različne metode vodenje zalog (FIFO, FEFO…)
  • vodenje odlagalnih mest (mikrolokacije)
  • logistika po dimenzijah
  • sledljivost
  • B2B povezovanje za vpogled v zaloge partnerjev (dobavitelji, kooperanti,…)

MITove dovršene skladiščno-logistične informacijske rešitve je možno povezati z drugimi rešitvami ERP za vodenje finančnega poslovanja. Prek integracije jih enostavno vključite v ostale procese, ki se odvijajo v skladišču ter pri prodaji in nabavi. Tako lahko svoj poslovni informacijski sistem cenovno ugodno nadgradite z vrhunskim obvladovanjem zalog, brez da bi sistem kaj spreminjali ali kupovali novega.

Ste pripravljeni na sprostitev vrednosti?

MITove dobre prakse upravljanja z zalogami do 30 odstotkov dvignejo učinkovitost podjetja. Ker v vsakem trenutku veste, v kateri fazi se nahaja material, se zmanjšajo zastoji, zamude in reklamacije kupcev. Poleg tega izboljšate izrabo delovnih sredstev in predmetov dela za sprejemanje novih in večjih poslov. S takšnim sistemom, kot ga za obvladovanje zalog ponuja MIT informatika, pridobite kakovostne podatke za nadzor in upravljanje z dobavitelji, za podporo pri odločanju o izbiri dobaviteljev ter zagotavljanje pravočasnih dobav po sistemu JIT. Kakovostno obvladovanje zalog vam omogoča krepitev tržne pozicije zaradi točnih dobav in krajših dobavnih časov, ki vam navsezadnje omogočajo tudi, da prevzamete posle, ki jih vaša konkurenca ne more.

Več informacij: Helena Ferjan in prodaja@mit-ing.si, ga. Slađana Gogić.


Helena Ferjan

Comments are closed.