MIT informatika - brezpapirna kadrovska služba

Brezpapirna kadrovska služba

Brezpapirna kadrovska služba!

Številni ročni postopki, ki temeljijo na delu s papirnimi dokumenti, kadrovskim službam jemljejo dragocen čas za kakovostno delo z ljudmi. Namesto da bi se ukvarjale s prioritetami, kot so razvoj talentov in voditeljstva, razvoj kompetenc, dvig motivacije ter izboljšanje korporativne kulture, porabljajo ogromno časa za administrativne naloge brez dodane vrednosti.

Eden takšnih dolgotrajnih postopkov je priprava in pošiljanje plačilnih list. Postopek pošiljanja plačilnih list ni samo zamuden, ampak je tudi drag. Zajema pripravo izpisa in tiskanje dokumentov ter ročno razvrščanje, zlaganje, kuvertiranje in frankiranje ter končno oddajo na poštnem uradu, kar podjetju predstavlja strošek in porabo časa. Podjetje ob tem nima takoj na voljo povratnih informacij o morebitnih napakah pri izračunu s strani prejemnikov, kar podaljša čas reševanja problemov in s tem slabo voljo med zaposlenimi.

MIT informatika - brezpapirna kadrovska služba
MIT informatika - brezpapirna kadrovska služba (foto: www.freepik.com, designed by Naulicreative)

Brezpapirno vročanje kadrovskih dokumentov

V podjetju MIT so uporabnikom modula za obračun plač v poslovnem informacijskem sistemu MIT Orkester omogočili brezpapirno vročanje plačilnih list in drugih kadrovskih dokumentov prek spletnega osebnega portala. Rešitev omogoča sočasno izdelavo pdf datotek vseh plačilnih list in objavo na spletnem osebnem portalu.

Koristi za podjetje:

 • Ni direktnih stroškov pošiljanja
 • Ni porabe časa za pripravo in pošiljanje plačilnih list
 • Plačilne liste so poslane že takoj po obračunu plač, kar skrajša celoten plačni postopek
 • Manjša možnost za napake (npr. ne more se zgoditi, da bi zaposleni dobil napačno plačilno listo)
 • Popoln nadzor nad posredovanjem plačilnih list
 • Hitra povratna informacija v primeru napake
 • Posredovanje različnih kadrovskih dokumentov
 • Prenos odgovornosti za osebne podatke na zaposlenega

Koristi za zaposlene:

 • Pregled in prevzem plačilnih list na različnih osebnih napravah (računalnik, tablica, mobilni telefon), vključno z informacijskim kioskom v podjetju
 • Možnost lastnega urejanja osebnih podatkov
 • Arhiv plačilnih list in drugih kadrovskih dokumentov na enem mestu

Rešitev je vgrajena v modul MIT Plače in MIT Kadrovska evidenca.

Več informacij: Jožica Kržišnik Jereb


Jozica Krzisnik Jereb

Comments are closed.